Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Eski Türkçede İstek Fiili Olarak kol- Fiili ve Türevleri Üzerine

Türkbilig Türkoloji Araştırmaları, no.38, pp.143-152, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarihsel Türk Dili Alanlarında ugra- Fiili

Yeni Türkiye, no.105, pp.418-424, 2019 (Other Refereed National Journals)

Erhan Aydın (2018), UYGUR YAZITLARI, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 237 s.

Türkbilig Türkoloji Araştırmaları, no.36, pp.247-250, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yunus Emre Divanı'nda götür- Fiilinin Anlam Haritası

Yunus Emre Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 5 - 06 June 2021

Kutadgu Bilig Örneğinde Türk Dilinde Bir Zarflaşma Modeli: Niteleme Sıfatları → Nicelik Zarfları

Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı, Ankara, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.49-58

Eski Türkçede -mIş (İyelik Ekleri) kA Yapısı Üzerine

XI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.720-726

Tarihsel Türk Dili Alanlarında ugra- Fiili

Atebetü’l-Hakayık ve İlk Dönem Türkçe İslami Eserler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 June 2018, pp.418-424

Mukaddimetü’l Edeb’de Leksik Denkler

X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 October 2018, pp.7-11

Optative Category in The Turkic Language Within The Contex of The Verb iste- "to want"

19. European Conferance on Social Behavioral Sciences, Rome, Italy, 30 January 2019

Books & Book Chapters

Dilin Tanımı ve Dil-Millet-Kültür İlişkisi

in: Türk Dili, Ağca, Ferruh, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.9-15, 2018

Türk Dilinin Yaşı ve Tarihsel Gelişimi

in: Türk Dili, Ağca Ferruh, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.23-31, 2018

Türkçenin Yazımında Kullanılan Alfabeler ve Yazı Devrimi

in: Türk Dili, Ağca Ferruh, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.31-37, 2018

Dünya Dilleri ve Türk Dili

in: Türk Dili, Ağca Ferruh, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.15-23, 2018