Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eskişehir'in Endüstriyel Mirası Fabrikalar Bölgesinin Kent Kimliği Üzerindeki Etkileri

4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2019

E-Devlet Ana Kapıları Üzerine İnceleme: Türkiye ve Seçilmiş Ülkeler

15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu - KAYFOR 15, Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017

Osmanlı Devleti’nde Göç ve İskân Organizasyonunda Merkezi Ve Mahalli İdareler: Eskişehir Örneği

1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016

Türkiye de Kamu Denetçiliği Kurumunun Gelişimi Etkili İşleyişe Katkı Sağlayacak Temel Etmenler

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM VIII) - Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Hatay, Turkey, 11 - 13 May 2013