Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Karşılaştırmalı Edebiyat Böl.
Ana Bilim Dalı
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları