General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Böl., Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları
Research Areas: Contemporary Turkish Dialects and Literature, Comparative Literature

Metrics

Publication

30

Project

5