Genel Bilgiler

Biyografi

Adı Soyadı: Faruk Ocakoğlu

Doğum Tarihi: 20 Kasım 1965

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Jeoloji Mühendisliği

Hacettepe  Üniversitesi

1986

Y. Lisans

 Jeoloji Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

1991

Doktora

 Jeoloji Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

1997

Yüksek Lisans Tez Başlığı:

Stratigraphie et Sédimentologie de Dépôts Continentaux d’age Paleocène-Éocène Inférieure de la Région d’Orhaniye-Güvenç (NNW d’Ankara)

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Niyazi Gündoğdu

Doktora Tezi Başlığı:

Çankırı-Çorum Havzasındaki Lütesiyen Yaşlı Çökel Sistemlerinin Evrimi, İç Anadolu, Türkiye

Tez Danışmanı : Doç. Dr. Attila Çiner

Kurum Bilgileri

Birim
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bölüm
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı
Genel Jeoloji Anabilim Dalı

İletişim