Education Information

Education Information

 • 2005 - 2009 Expertise In Medicine

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey

 • 1996 - 2002 Undergraduate

  Cukurova University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey

Dissertations

 • 2009 Expertise In Medicine

  Yoğun bakım ünitesinde kullanılan sedasyon skalaları ile bispektral indeks monitorizasyonu arasındaki korelasyonun incelenmesi

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.)

Foreign Languages

 • A2 Elementary English