Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of the systemic antiinflammatory effects of levosimendan in an experimental blunt thoracic trauma model

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.23, no.5, pp.368-376, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Preoperative and post-operative sleep quality evaluation in rotator cuff tear patients

KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY, vol.25, no.7, pp.2109-2113, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Risk Factors for Colistin-Associated Acute Kidney Injury: A Multicenter Study from Turkey

JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.69, no.2, pp.109-112, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Assesment of correlation between bispectral index and four common sedation scales used in mechanically ventilated patients in ICU

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, vol.16, no.5, pp.660-666, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Transcutaneous carbon dioxide monitoring during flexiblebronchoscopy under sedation: A prospective observational study

Journal of Surgery and Medicine, vol.4, no.10, pp.1-4, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tiroidektomi Sırasında Semi-Fowler Pozisyonunun Serebral Oksijenizasyona Etkileri

OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE, vol.42, no.6, pp.645-651, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Transversus Abdominis Plane (TAP) Block for Postoperative Analgesia After Laparascopic Cholecystectomy, a retrospective study

Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists’ Society, vol.27, no.4, pp.285-290, 2019 (Other Refereed National Journals)

Desfluranın Aynı Konsantrasyonda Fakat Farklı Akımlarda Kullanılması Oksidatif Stresi Değiştiştirir mi? Hayvan Deneyi

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.4, pp.492-504, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dexmedetomidine effect to lung injury in abdominal hypertension

Archives of Clinical and Experimental Surgery (ACES), vol.5, no.2, pp.100-104, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Madde bağımlılığı olan hastada görülen miyokardiyal infarktüs

Anestezi Dergisi, vol.24, no.1, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nörofibromatozis Tip 1 Tanılı Gebede Elektif Sezaryen Operasyonunda Spinal Anestezi Yönetimi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.46-50, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Korozif Madde Yutmaya Bağlı Üst Solunum Yolu ve Gastrointestinal Yaralanma

Turkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology Reanimation, vol.13, no.3, pp.126-129, 2015 (Other Refereed National Journals)

Monitoring sedation levels in mechanically ventilated patients

International Journal of Intensive Care, pp.77-80, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Unexpected difficult airway with hypogonadotropic hypogonadism

INTERNATIONAL MEDICAL CASE REPORTS JOURNAL, vol.5, pp.75-77, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Multiple Sklerozlu Gebede Anestezi Yönetimi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.16, no.3, pp.40-43, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Pron Pozisyonda Laminektomi Yapılan Hastada Venöz Hava Embolisi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.45, no.1, pp.38-40, 2012 (Other Refereed National Journals)

Yaşamı Tehdit Eden Akut İntraoperatif Atelektazi

Anestezi Dergisi, vol.15, no.4, pp.270-273, 2007 (Other Refereed National Journals)

Nörofibramatozis Tip 1 Tanısı Almış Gebe Kadında Acil Sezaryen İçin Anestezi Uygulaması

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.40, pp.89-94, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OSTEOID OSTEOM RADYOFREKANS ABLASYON IÇIN AMELIYATHANE DIŞI ANESTEZI UYGULAMALARI

REJYONEL ANESTEZİ DERNEĞİ 17. ULUSAL KONGRESİ, Turkey, 19 - 21 May 2021

Anesthetic management of dilated cardiomyopathy for cesarean section: A case report

7th International Multidisciplinary Cogress on Good Medical Research, 24 - 30 October 2020

Evaluation of The Attitude of Anesthesia Experts About Using The Current Preoperative Evaluation Guideline

7th International Multidisciplinary Cogress on Good Medical Research, 24 - 30 October 2020

COVID-19 Pandemi Normalleşme Sürecinde Ameliyathane Çalışanlarının Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, 54. Ulusal E-Kongresi, Turkey, 28 - 30 October 2020

Off-Pump Kardiyovasküler Cerrahi Geçiren Hastalarda RDW (Red Blood Cell Width) DüzeylerininMortalite ile İlişkisi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 26.Ulusal Kongresi, Turkey, 17 - 18 September 2020

İleri Düzey Kalp Yetmezliği Olan Gebede Anestezi Yönetimi

4. Palandöken Anestezi Günleri, Erzurum, Turkey, 23 - 24 November 2019

Miyotik Distrofili Hastada Desfluran

53. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 7 - 10 November 2019

Anesthetic Management of Morbid Obese Patient with Pelvic Trauma

Anesthesiology and Reanimation Specialists’ Society Congress Balkan States Anesthesia Days VI, İzmir, Turkey, 3 - 06 April 2019

Nazogastrik Sondanın Yanlış Yerleşimi Sonucu Gelişen Mortal Komplikasyon

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Kronik Valproik Asit Kullanımına Bağlı Trombositopeni Gelişen Gebede Anestezik Yaklaşım

49. Ulusal Tüek Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Osteogenezis İmperfektalı Hastada Anestezik Yaklaşım.

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Parkinsonlu Gebede Anestezik Yaklaşım

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 02 December 2015 - 06 December 2016

Nörofibramatozis Tip 1 Tanılı Gebede Elektif Sezaryen Operasyonunda Spinal Anestezi Yönetimi

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Hastane dışı Hipoglisemiye Sekonder Kardiyak Arrest

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Tethered Kord Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Pena-Shokeir Sendromlu Yenidoğanda Anestezi Yönetimi

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Son Evre Karaciğer Hastasında Kalça Protezi Ameliyatının Anestezik Yönetimi

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

İntihar Amaçlı Triadimenol İntoksikasyonu

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

Drug Abuse and Myocardial Infarktion

20th International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 8 - 09 May 2015

Anapylaxis Avoidance and Management of Latex Allergy

Balkan States Anesthesia Days Current Topics In Anesthesia and Intensive Care, Tirane, Albania, 15 - 18 May 2015

Sudden Death after Butane Inhalation

20th International Intensive Care Sypmposium, İstanbul, Turkey, 8 - 09 May 2015

Out of Hospital Cardiac Arrest Survivor Treated with Therapeutic Hypothermia

20th International Intensive Care Sypmposium, İstanbul, Turkey, 8 - 09 May 2015

Diffuse Alveolar Hemorrhage As a Predisposing Factor of Hemophilia A

20th International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 8 - 09 May 2015

Linezolid Tedavisine Bağlı Gelişen Pansitopeni

Türk Yoğun Bakım Derneği Uluslararası Katılımlı 18. Yoğun Bakım Kongresi, 6 - 10 April 2015

Organofosfat lntokslkasyonu

Türk Yoğun Bakım Derneği Uluslararası Katılımlı 18. Yoğun Bakım Kongresi, 6 - 10 April 2015

Yüksek Voltaj Elektrik Çarpması

Türk Yoğun Bakım Derneği Uluslararası Katılımlı 18. Yoğun Bakım Kongresi, 6 - 10 April 2015

Bonzai Sonucu Gelişen Alveolar Hemoraji ve Geç Kranial Hemoraji

Türk Yoğun Bakım Derneği Uluslararası Katılımlı 18. Yoğun Bakım Kongresi, 6 - 10 April 2015

Hiperbarik Oksijen Tedavisine Dirençli Karbonmonoksit İntoksikasyonu

Türk Yoğun Bakım Derneği Uluslararası Katılımlı 18. Yoğun Bakım Kongresi, 6 - 10 April 2015

Kabuki Make-up Sendromlu Hastaya Anestezik Yaklaşım

48. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

Madde Bağımlılığı ve Miyokardiyal İnfarktüs

48. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

Marfan sendromlu hastada anestezik yaklaşım

48. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014

Mystania Gravis’li Hastaya Anestezik Yaklaşım

48. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

Butan Gazı İnhalasyon Sonrası Gelişen Ani Kardiyak Arrest

48. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

Hemofili A Zemininde Gelişen Diffüz Alveolar Hemoraji

48. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

Joubert Sendromlu Hastada Anestezik Yaklaşım

48. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2014

Risk Factors colistin associated acute kidney injury a multicenter study from Turkey

The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia, 24 - 27 September 2014

Pediatrik Gastroenteroloji Vakalarında Sedasyon için Propofol-Fentanil ve Propofol-Ketamin Etkinliğinin Araştırılması

10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji ve Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Malatya, Turkey, 30 April - 03 May 2014

Assessment of correlation between Bispectral Index monitorization and sedation scales used in the intensive care unit

30th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Brüksel, Belgium, 9 - 12 March 2010, vol.14, pp.489

A comparison of Caudal Analgesia with Metamizole in Children in Outpatient Setting

Federation of European Associations of Paediatric Anaesthesia (FEAPA), Amsterdam, Netherlands, 27 September - 29 October 2007

Anestezi İndüksiyonunu Takiben Gelişen Ani Atelektazi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2007, vol.35, pp.151

Books & Book Chapters

Ideal Anaesthesia in Nasal Surgery

in: Challenges in Rhinology, Cemal Cingi, Nuray Bayar Muluk, Glenis K Scadding, Ranko Mladina, Editor, Springer, Cham, pp.337-344, 2021

Kas ve İskelet Sistemi

in: Anestezi Pratiğinde Geriatri, Mehmet Akif Yazar, Yasin Tire, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.49-59, 2020

Palyatif bakım

in: Etik Yönleriyle Yaşlılık ve Yaşlanma, Deniz Say Şahin, Editor, Ekin Basımevi, Bursa, pp.295-316, 2020

Pediatrik Günübirlik Anestezi

in: Pediatrik Anestezide Güncel Yaklaşımlar, Hülya Başar, Çiğdem Ünal Kantekin, Editor, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, pp.63-80, 2018

Termoregülasyon

in: Organ Sistemleri ve Anestezi, Hülya Başar, Çetin Kaymak, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.301-320, 2010