General Information

Institutional Information: Insan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Böl., Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Turkish Language and Literature, Comparative Literature

Metrics

Publication

11

Open Access

4