Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yargıtay Uygulaması Işığında Kısmi Davaya İlişkin Bazı Sorunlar

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.1507-1543, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Mirasçıların Alacaklılarını Koruyan Davalar İle Tasarrufun İptali Davası İlişkisi

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, pp.775-808, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

İnançlı İşlemde Tarafların İflası ve İflasın İnançlı İşleme Etkisi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, pp.2811-2834, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

İsviçre Federal Mahkemesinin Eser Sahipliğinin Tespitine İlişkin Kararının İncelemesi

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.331-384, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Yargı Kararları ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Sorunlar

MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU DERGİSİ, vol.8, no.23, pp.75-126, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Fikri Mülkiyet Hukukunda Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, no.ÖZEL SAYI, pp.617-650, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Resmi Senetlerin İspat Gücü

MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU DERGİSİ, vol.3, no.8, pp.791-807, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

COVID-19 PANDEMİSİNDE E-DURUŞMA VE BU KAPSAMDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

in: Bir Küresel Salgın ve Hukuk: Covid-19, Murat Batı, Sezai Çağlayan, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.549-574, 2021 Sustainable Development

LES PARTIES EN PROCÉDURE CIVILE TURQUE

in: Le colloque international «Le nouveau Code de procedure civile roumain: Vu de l`interieur - Vu de l`exterieur», Traian Briciu , Paul Pop, Editor, Hamangiu, pp.363-380, 2021