Asst. Prof.

İSMAİL METİN


İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Böl.

İslam Tarihi A.D.

Education Information

2007 - 2015

2007 - 2015

Doctorate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi (Dr), Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1995 - 2000

1995 - 2000

Undergraduate

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Fransız oryantalistlerin siyer literatüründe Hz. Muhammed imajı (Maurice Gaudefroy-Demombynes, Régis Blachère ve Maxime Rodinson örneği)

Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, İslam Tarihi (Dr)

2006

2006

Postgraduate

Ammar b. Yasir ve Ailesi

Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

B1 Intermediate

B1 Intermediate

French

Certificates, Courses and Trainings

2012

2012

Fransızca Kursu (DELF B1)

Foreign Language

Université d'Angers (Fransa)

2009

2009

Fransızca Kursu (DELF A1-DELF A2)

Foreign Language

L'Institut Catholique de Paris (Fransa)

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Theology, History of İslam and Arts

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Eskisehir Osmangazi University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Böl.

2016 - 2020

2016 - 2020

Assistant Professor

Bilecik Seyh Edebali University, Faculty Of Islamıc Scıences, Department Of Islamıc Hıstory And Arts

Non Academic Experience

2009 - 2016

2009 - 2016

Vaiz

Public Corporation, Presidency of the Republic of Turkey Presidency of Religious Affairs

2009 - 2013

2009 - 2013

Yurtdışı Görevi (Fransa)

Public Corporation, Presidency of the Republic of Turkey Presidency of Religious Affairs

2002 - 2009

2002 - 2009

İmam-Hatip

Public Corporation, Presidency of the Republic of Turkey Presidency of Religious Affairs

Courses

Undergraduate

Undergraduate

LİSANS TEZİ

Undergraduate

Undergraduate

HZ. MUHAMMED'İN EVRENSEL MESAJLARI

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK CUMHURİYETLERİ TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM TARİHİ METİNLERİ I (ARAPÇA)

Postgraduate

Postgraduate

BATI LİTERATÜRÜNDE HZ. MUHAMMED

Undergraduate

Undergraduate

HZ. MUHAMMED'İN EVRENSEL MESAJLARI

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM TARİHİ METİNLERİ I (ARAPÇA)

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK CUMHURİYETLERİ TARİHİ

Postgraduate

Postgraduate

AVRUPA'DA İSLAM

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM TARİHİ-I

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM TARİHİ-1

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM TARİHİ II (A-B ŞUBE)

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM TARİHİ II (A-B ŞUBE)

Undergraduate

Undergraduate

LİSANS TEZİ

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK CUMHURİYETLERİ TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK VE İLETİŞİM

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK CUMHURİYETLERİ TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM TARİHİ I (A-B ŞUBE)

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM TARİHİ I (A-B ŞUBE)

Undergraduate

Undergraduate

Hz. MUHAMMED’İN EVRENSEL MESAJLARI

Undergraduate

Undergraduate

LİSANS TEZİ

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM TARİHİ II

Undergraduate

Undergraduate

LİSANS TEZİ

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM YAYILIŞ TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

DİNİ HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

Undergraduate

Undergraduate

DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK VE İLETİŞİM

Undergraduate

Undergraduate

İSLAM YAYILIŞ TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

DİNİ HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

Undergraduate

Undergraduate

HZ.MUHAMMED'İN EVRENSEL MESAJLARI

Associate Degree

Associate Degree

GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Nehcü’l-Belȃğa’da Hz. Muhammed (s.a.s.) Tasavvuru

METİN İ.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ESOGUIFD), vol.9, no.1, pp.526-550, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

2022

2022

Oryantalistlerin Vahiy Algısı ve Vahyin Kaynağı Meselesine Yaklaşımları

METİN İ.

Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal of Social Sciences, vol.9, no.56, pp.92-108, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Türklerde Hz. Peygamber Sevgisine Bir Örnek Olarak Süleyman Çelebi’nin “Vesîletü’n-Necât” Adlı Eseri

Metin İ.

Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, vol.7, no.3, pp.1644-1672, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2016

2016

Maurice Gaudefroy-Demombynes, Mahomet, (Édition Albin Michel, Paris 1957,1969)

Metin İ.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.15, no.30, pp.609-614, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2016

2016

Batı’da Hz. Muhammed’in Kişiliğine ve Evliliklerine Yaklaşımlar: Maurice Gaudefroy Demombynes, Régis Blachére ve Maxime Rodinson Örneği

Metin İ.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.44, pp.1023-1032, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2016

2016

Hz. Muhammed’in Risalet Öncesi Hayatına Yaklaşımlar: Fransızca Siyer Literatürü Örneği

Metin İ.

Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.83-103, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2015

2015

Régis Blachère, Le Problème de Mahomet, (Press Universitaires de France (PUF), Paris 1952)

Metin İ.

Dini Araştırmalar, vol.18, no.46, pp.250-256, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2015

2015

Sosyal Hizmetler Bağlamında Mekke’de Osmanlı İzleri

Metin İ.

Journal of Turkish Studies, vol.10, no.1, pp.455-476, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2015

2015

Services of Ottomans to Kaaba and Masjid Al-Haram

Metin İ.

Journal of Turkish Studies, vol.10, no.2, pp.663-678, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2014

2014

Maxime Rodinson, Mahomet, (Éditions du Seuil, Paris 1994)

Metin İ.

HITIT UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF DIVINITY FACULTY OF HITIT UNIVERSITY, vol.13, no.26, pp.215-219, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2013

2013

Tiyatro, Karikatür ve Film Provokasyonları Bağlamında Fransız Basınında İslam ve Hz. Muhammed İmajı

Metin İ.

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.4, no.4, pp.91-104, 2013 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Fransız Oryantalistlerin Vahiy Tasavvuru: Régis Blachère Örneği

METİN İ.

Uluslararası Sempozyum Mahiyet ve Hakikat Bağlamında Vahiy Olgusu, Konya, Turkey, 18 March 2022, pp.180-181

2021

2021

İlk İslam Fetihlerinde Stratejik Bir Üs:Kıbrıs Adası

Metin İ.

“Fethinin 450. Yılında Kıbrıs” Uluslararası Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2 - 03 August 2021, pp.31-32

2021

2021

Fransız Oryantalistlerin Hz. Peygamber Algısı: Bir İslamofobik Söylemin Tarihsel Arka Planı

METİN İ.

I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu (RTÜK, TRT, DİB, SETA ve ERCİYES ÜNİV.), Ankara, Turkey, 26 May 2021

2021

2021

Osmanlılar Döneminde Hac Mekanlarının Bakım ve Onarımı

METİN İ.

DİB Uluslararası Hac Sempozyumu, Ankara, Turkey, 02 April 2021

2020

2020

Hz. Peygamber’in Çocukları Şiddet, İhmal ve İstismardan Korumaya Yönelik Tutumu

Metin İ.

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu (Diyanet İşleri Başkanlığı), Ankara, Turkey, 6 - 08 November 2020

2016

2016

İslamofobi ve Zenofobi Bağlamında Fransa’da Karikatür Krizleri

Metin İ.

Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yayınları, Bilecik, Turkey, 12 - 14 October 2016, vol.1, no.22, pp.1287-1295

Books & Book Chapters

2022

2022

Fransız Oryantalizminde Hz. Muhammed İmajı

METİN İ.

Kitap Dünyası Yayınları, İstanbul, 2022

2022

2022

İlk İslam Fetihlerinde Stratejik Bir Üs: Kıbrıs Adası

METİN İ.

in: Fethinin 450. Yılında Kıbrıs Adası, Zeki AKÇAM, Editor, Hiper Yayınları, İstanbul, pp.62-79, 2022

2021

2021

Dominik Cumhuriyeti

METİN İ.

in: Günümüz Amerika Kıtasında Müslüman Azınlıklar, İrfan AYCAN, Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.162-182, 2021

2021

2021

Haiti Cumhuriyeti

METİN İ.

in: Günümüz Amerika Kıtasında Müslüman Azınlıklar, İrfan AYCAN, Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.266-286, 2021

2021

2021

Osmanlılar Döneminde Hac Mekânlarının Bakım ve Onarımı

METİN İ.

in: Hac Tarihi, , Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, pp.230-259, 2021

2014

2014

Ammar b. Yasir ve Ailesi

METİN İ.

İstanbul: Bahar Yayınları, İstanbul, 2014