Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

E-Portfolio Implementation Experiences of Prospective Primary School Teachers

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol.9, pp.102-124, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Video dizilerinde Hareket Tanıma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.101-116, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Microworld Design As A Constructionist Learning Environment For Teach Text-Based Programming

7th International Conference on Instructional Technology and Teacher Education (ITTES 2019), Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019

Evaluation of Distance Education Common Courses: Case of a Public University

12th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2 - 04 May 2018

Akademik sıralamada tanınırlık: Bir tercih edilirlik indeksi oluşturma.

The 2nd International Higher Education Studies Conference, 12 - 14 October 2017

More Than Teaching Computer Literacy: Computer Science Education

11’xxth International Computer Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Usage of Comics as Teaching Tool in Coding Education

11’xxth International Computer Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Kullanıcı Merkezli Mobil Öğrenme: Duyarlı e-Öğrenme Tasarımı

2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017

Bir Yapay Zekâ Problemi Uyarlaması Basat ve Tepegöz Oyunu

4'th International Instrcutional Technologies & Teacher Education Symposium, 6 - 08 October 2016

Çevrimiçi Duyarlı E Öğrenme İçerikleri Oluşturma

4'th International Instrcutional Technologies & Teacher Education Symposium, 6 - 08 October 2016

Çok Kullanıcılı Dijital Öykü Oluşturma Platformu Tasarımı

10'th International Computer & Instrcutional Technologies Symposium, 16 - 18 May 2016

Sosyal Medya Paylaşım İçeriklerinin Eğilim Belirlemede Kullanılması

10th International Computer Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, vol.1, pp.317-322

Gamify The LMS Using Learning Management System Tools as Game Elements

11th INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCEon theCulture-Generative Function of Games, Poznan, Poland, 21 - 22 November 2015

Çıktı Temelli Eğitim İçin Öğrenme Yönetim Sistemi Yapılandırması CANVAS Örneği

ITTES-3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

Management of Personally Identifiable Information in Student Information System

ICITS 2015 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 May 2015

Öğrenci Bilgi Sistemlerinde Kişisel Tanıtıcı Bilgilerin Yönetimi

ICITS- 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Eskişehir, Turkey, 20 - 22 May 2015

Dijital Rozetler ve Öğrenme Yönetim Sistemi Entegrasyonu

ICITS-9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Eskişehir, Turkey, 20 - 22 May 2015

Dijital Rozetler Ve Eğitim Amaçlı Kullanımı

8'th International Computer and Instructional Technology Symposium, 18 - 20 September 2014

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Altyapı Modelleri

1’st International Symposium on Changes and New Trends in Education, 22 - 24 November 2013

Sosyal Ağ Uygulamalarında Öğrenme Yönetim Sistemi Bildirim Tercihlerinin Öğrenciler Açısından İncelenmesi

1’st International Symposium on Changes and New Trends in Education, 22 - 24 November 2013

Eğitim yönetimi için özgün ve yeni bir çerçeve: Açık liderlik

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Turkey, 5 September - 07 November 2013

Bulut Tabanlı Öğrenme Yönetim Sistemi CANVAS

1'st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 26 - 28 June 2013

Comparisons of features for automatic eye and mouth localization

2011 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Istanbul, Turkey, 15 - 18 June 2011

Neural Network Classification Approach to Explore User Senses About Kitchen Faucet Styles

12th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, 26 - 29 May 2011

DGridSim: A REAL-TIME DATA GRID SIMULATOR WITH HIERARCHICAL JOB AND DATA SCHEDULING

1st International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications (SIMULTECH 2011), Noordwijkerhout, Netherlands, 29 - 31 July 2011, pp.174-179 identifier identifier

E SUPERVISOR ONLINE STUDENT SUPERVISE

International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010

WEB BASED SURVEY SYSTEM

International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010

Avuçiçi Cihazlar İçin M-Öğrenme Araçları: M-Sınav ve M-Alıştırma

8th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey, 6 - 09 May 2008

Öğrenci Öğretmen Etkileşimi ve İletişiminde Kısa Mesaj ServisiTabanlı Yaklaşım

International Computer and Educational Technology Symposium, KUŞADASI, Turkey, 16 - 18 April 2008, pp.742-748

Kısa Mesaj Servisi Tabanlı m Öğrenme Hizmeti Mobilöğren

International Conference on Innovations In Learning for the Future, İstanbul, Turkey, 27 - 29 March 2008, pp.240-246

m Öğrenmede 3 Nesil Yaklaşım mobilSINIF

International Conference on Innovations In Learning for the Future, İstanbul, Turkey, 27 - 29 March 2008, pp.232-239

Iterative Super Resolution Reconstruction from Multiple Images Using Cluster Computers

2007 IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, Eskisehir, Turkey, Turkey, 11 - 13 June 2007

<bold>Iterative Super Resolution Reconstruction from Multiple Images Using Cluster Computers</bold>

IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications Conference, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 June 2007, pp.1187-1188 identifier

8085 Mikroişlemcili Eğitim Seti

Süleyman Demirel Üniversitesi, IX. Mühendislik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 29 - 31 May 1996, pp.215-219

Books & Book Chapters

Web Mimarisi

in: İnternet ve Web Programlama, Muhammet Recep Okur, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.32-60, 2018

İnternet

in: İnternet ve Web Programlama, Muhammet Recep Okur, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-31, 2018

Metin Tabanlı Programlama

in: Kuramdan Uygulamaya Programlama Öğretimi, Yasemin GÜLBAHAR, Hasan KARAL, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.299-336, 2018

DotNetNuke-DNN

in: İçerik Yönetim Sistemleri, Mehmet KESİM, Mehmet FIRAT, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.163-192, 2017

Metin Tabanlı Programlama

in: Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya, Yasemin Gülbahar, Editor, PEGEM Akademi,, Ankara, pp.267-294, 2017

Kullanım Durum ve Veri Modelleme

in: Sistem Analizi ve Tasarımı, Hasan Durucasu, Şenay Lezki, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.86-105, 2016

Süreç Modelleme ve Analizi

in: Sistem Analizi ve Tasarımı, Hasan Durucasu, Şenay Lezki, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.106-129, 2016

Hareket Yönetimi ve Eş Zamanlılık Kontrolü

in: Veritabanı Programlama, Sinan Aydın, Gürkan Öztürk, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.78-97, 2016