Education Information

Education Information

 • 2001 - 2008 Doctorate

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Bazı benzotiyazol Schiff bazı analogları üzerinde kimyasal çalışmalar

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 2001 Postgraduate

  4,5-dihidro-4-(o-metoksifenil)-1,4-nafto(6-7,b)-oksazepin 3(2H)-on’xxların sentezi ve yapılarının aydınlatılması

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)