Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Global warming and allergy in Asia Minor

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.270, no.1, pp.27-31, 2013 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Evaluation of nasal airway alterations associated with septorhinoplasty by both objective and subjective methods.

European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, vol.270, no.1, pp.99-106, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Sacculocolic reflex in patients with dementia: is it possible to use it for early diagnosis?

Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology, vol.33, no.1, pp.17-21, 2012 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Auditory Screening Program of Newborns with Risk and Well Babies in Turkey

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, vol.7, no.3, pp.351-356, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier

A Case of Ramsay Hunt Syndrome After Inactive Influenza Vaccine

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, vol.6, no.3, pp.419-422, 2010 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Salivary Gland Choristoma of the Middle Ear: Case Report

The Turkish Journal of Ear Nose and Throat, vol.32, no.3, pp.71-74, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Synovial sarcoma of the neck

Ortadoğu Tıp Dergisi, vol.12, no.1, pp.84-88, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sessiz mastoidit: İki olgu sunumu

TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY, vol.10, no.1, pp.113-116, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Primer Ses Protezi Uygulanması

Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics, vol.11, no.1, pp.31-33, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Nazal kavitenin ekstramedüller plazmositomu bir olgu sunumu

OSMANGAZİ TIP DERGİSİ, vol.3, no.33, pp.14-19, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Case report isolated facial paralysis with a tick

Case report: isolated facial paralysis with a tick, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tiroid Bezi Primer Malign Tümörlerinin Baş-Boyun Maligniteleri ile Birlikteliğinin Araştırılması

43. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022

Larinks Kanserine Senkronize Multiple Primer Neoplazi Odakları: Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi

Uluslararası Katılımlı 16.Türk Rinoloji_4.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi_1.Çocuk KBB ve BBC Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 15 May 2022

İnsidental Saptanan Laringeal Yabancı Cisim Olgusu: Tavuk Kemiği

42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 November 2021

Covid Aşısı Sonrası Gelişen Ani İşitme Kaybı: 2 Olgu Sunumu

42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 07 November 2021 Sustainable Development

Retropharyngeal Abscess In An Unvaccinated Child

39th Annual Meeting of the European Society of Paediatric Infectious Diseases (ESPID), Geneve, Switzerland, 24 - 29 May 2021

Dentinogenic Ghost Cell Tumor Seen in the Maxilla: A Rare Case

Turkish Association Of Oral and Maxillofacial Surgery 27th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, 27 - 30 September 2020

İntrakraniyel ve İntratemporal Komplikasyonlarla Sonuçlanan Akut Otitis Media Olgu Sunusu

41.Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

Malign Eksternal Otit:Olgu Sunumu

41.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

Vokal Kord Displastik Lezyonlarının Uzun Dönem Takiplerinde İnvaziv Karsinom Gelişme Riski

41.Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

Muscle Tension Voice Disorders

20th Rhinocamp Meeting, Marmaris/Muğla, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.64-65

Kikuchi Fujimoto Hastalığında Çok Nadir Bir Lokalizasyon Parotis Bezi

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

Erişkinde Vokal Kord Kavernöz Hemanjiomu Nadir Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Değerlendirilmesi

39.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

Karotis Cisimciği Paragangliomalarında Klinik Deneyim ve Sonuçlarımız

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

Tiroglossal Duktus Kist ve Fistülleri 54 Olguluk İnceleme

39.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

A rare case of pure nasopharyngeal carcinoma in situ

The 29th European Congress of Pathology (ECP 2017), Amsterdam, Netherlands, 2 - 06 September 2017

Smell Disorders in Patient with Allergic Rhinitis

18th Rhinocamp Meeting, Marmaris/Muğla, Turkey, 17 - 21 May 2017, pp.49

Functional Voice Disorders

18th Rhinocamp Meeting, Marmaris/Muğla, Turkey, 17 - 21 May 2017, pp.50-51

Ani İşitme Kayıplı Hastaların Retrospektif Analizi

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Boyunda Dev Pleomorfik Adenom Olgu Sunumu

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Silent Mastoidit İki Olgu Sunumu

İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 8.Kongresi, Turkey, 22 - 25 September 2016

THE RATE AND ETİOLOGY OF COCHLEAR IMPLANT FAILURE

The Mediterranean Society of Otology and Audiology (MSOA) 15th International Meeting, 28 - 30 April 2016

Frontolateral larenjektomi uyguladığımız olguların analizi

37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 27 - 31 October 2015

Nükseden Vokal Kord Granülomu Olan Olguda Cerrahi Öncesi Ses Terapisinin Etkisi

37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya. 2015, Antalya, Turkey, 30 October 2015

Baş Boyun kanserli hastalarda gizli lenf nodu metastazı oranı

37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya. 2015, Turkey, 29 October 2015 Sustainable Development

Sinonazal maligniteli olgularımızda tedavi sonuçları

37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya. 2015, Turkey, 28 October 2015

Dev Vallekula Kisti: Olgu Sunumu

36. Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2014

Langerhans Cell Histiocystosis of Temporal Bone

The 29.th Politzer Society Meeting, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013

Ani işitme kayıplı olgularımızda eşlik eden radyolojik bulgular

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013

Koklear İmplantasyon Sonuçlarımız

10. Uluslararası KBB BBC Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 April 2012

REİNKE ÖDEMLİ HASTALARDA CERRAHİ TEDAVİNİN

33. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2011

Near Total Larenjektomiden Sonra Ses ve Konuşma Kalitesinin Değerlendirilmesi

27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 09 October 2003, pp.31

Books & Book Chapters

Ses Bozukluklarında Klinik Değerlendirme ve Videolaringostroboskopi

in: Kulak Burun Boğazda Semptomlar, Cingi Cemal, Demir Deniz, Gökdoğan Ozan, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.671-698, 2022

Submandibular Gland Tümörlerine Yaklaşım

in: Tükrük Bezi Tümörleri, Öncel, İsmail Semih, Editor, Türkiye Klinikleri, Ortadoğu Yayıncılık, pp.86-90, 2021

Vokal Kord Skarı

in: Her Yönüyle Larengoloji, Öz Ferhan, Coşkun Hakan, Şirin Seher, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.260-268, 2021

Erken Evre Supraglottik Kanserlerde Cerrahi Tedavi

in: Her Yönüyle Larengoloji, Öz Ferhan, Coşkun Hakan, Şirin Seher, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.592-601, 2021

Videolaringostroboskopi

in: Ses Bozukluklarına Güncel Yaklaşım, Erkan N.Özüdoğru, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.14-22, 2019

Baş ve Boyun Acilleri

in: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap-1, Kıroğlu Mete,Yiğit Özgür, Keleş Erol, Kara Cüneyt Orhan, Alkan Zeynep, Editor, Logos Yayıncılık, İstanbul, pp.40-49, 2018

Larinks Anatomisi ve Fizyolojisi

in: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi, Muharrem Gerçeker, Editor, MN Medikal Nobel Kitapevi, Ankara, pp.721-733, 2014

Endolarinksin görüntülenmesi

in: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi, Muharrem Gerçeker, Editor, MN Medikal Nobel Tıp Kitabevi - Ankara, pp.735-751, 2014

Expert Reports