Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİR YERALTI KÖMÜR OCAĞINDA TALİ HAVALANDIRMA ETÜDÜ

Türkiye 26. Uluslararsı Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019 identifier

3T Yöntemi İle Bir Mermer Fabrikasında Risk Değerlendirmesi

Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET 2019), Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019, pp.1321-1333

Madencilik Sektöründe Çalışan Kadınların Psikososyal Tehlikelerinin Belirlenmesi: Manyezit Örneği

Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET 2019), Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019, pp.1541-1551 identifier

Kömür Kaynaklı Metan Emisyonlarının Zaman Serisi analizi ile Tahmini

Türkiye 26. Uluslararası Madenclik Kongresi ve Sergisi (IMCET 2019), Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019, pp.1178-1184 identifier

Derbent-Beyaz Tüf Taşının Mekanik Özelliklerinin Modellenmesi

XII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu (KAYAMEK’xx2018), Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.193-199

TÜFÜN YERALTI MADENLERİNDE BARAJ MALZEMESİ OLARAK KULANIMI

Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi (ICCET 2018), Zonguldak, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.105-117

MADEN SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2017, 2 - 03 November 2017

Bir TaşOcağı ve Kırma-Eleme Tesisi’nde Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarının Bulanık Mantık Yöntemi İle Tahmin Edilebilirliği

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.396-411

Yerüstü Kömür Madenlerindeki Gün Kayıplı İş Kazalarının Loglineer Model ve Uyum Analizi ile İncelenmesi

Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 22 - 23 October 2015, pp.163-180

An application of the computational fluid dynamics modeling in an underground coal mining in Kozlu Region, Zonguldak

19th International conference on Applied Mathematics (ANATH’xx14), İstanbul, Turkey, 15 - 17 December 2014, pp.97-102 Sustainable Development

Açık işletme kömür madenciliğinde iş makineleri ile ilişklili kazaların analizi

Türkiye 23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 16 - 19 April 2013, pp.1895-1901

Açık İşletme Kömür Madenlerinde İş Makineleri İle İlişkili Kazaların Analizi

Türkiye 23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET 2013), Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2013, pp.1895-1901

Açık işletme kömür madenciliğindeki iş kazalarının risk değerlendirme karar matrisi ile değerlendirilmesi

Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2011, Zonguldak, Turkey, 24 - 25 November 2011, pp.155-162

Garp Linyitleri İşletmesinde Gürültü Seviyelerinin İstatistiksel Analizi

3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 12 June 2009, pp.279-283

Selection of fan or fan location in ventilation of long drivages

Proceedings of the ninth international symposium on mine planning andequipment selection, 6 - 09 October 2000

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

54

Citation (WoS)

139

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

171

H-Index (Scopus)

8

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Thesis Advisory

14

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals