General Information

Institutional Information

Unit
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Department
Görsel Sanatlar Bölümü
Program
Resim Anasanat Dalı