General Information

Institutional Information: Iktisadi-Idari Bilimler Fak., Uluslararası Ilişkiler Bölümü, Uluslararası Siyaset
Research Areas: International Relations

Metrics

Publication

67

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

1985 tarihinde Sakarya’da doğan ve ilk ve orta öğrenimini Sakarya’da sırasıyla Sezi Eratik ilköğretim okulu ve Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Lisesi’nde tamamlayan Yetim, 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. 2011 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’ndan “2002-2010 arası Türkiye'nin Ortadoğu politikası: Ortadoğu'da değişen Türkiye algısı” başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans derecesini alan Yetim, 2016 yılında ise “Ortadoğu ve Lübnan Zemininde Hizbullah: Yeni Weberci Yaklaşım” başlıklı tez çalışmasıyla Uluslararası İlişkiler doktoru olarak Ankara Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2009-2016 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştıktan sonra 2016 yılından itibaren Dr. Öğretim Üyesi olarak aynı bölümde Ortadoğu bölgesine yönelik konuları da içeren dersler vermekte olan Yetim’in, Hizbullah, Lübnan, Türkiye-Katar ilişkileri ve genel olarak Ortadoğu Siyasetini analiz ettiği çalışmaları bulunmaktadır.