Education Information

Education Information

 • 2011 - 2016 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Dr), Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2006 - 2009 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Ortadoğu ve Lübnan zemininde Hizbullah: Yeni Weberci yaklaşım

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  2002-2010 arası Türkiye’xxnin Ortadoğu politikası: Ortadoğu’xxda değişen Türkiye algısı

  Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli)