Education Information

Education Information

 • 2008 - 2014 Doctorate

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı (Dr), Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Inonu University, Malatya Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Malatya ilindeki aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının iş doyumu, tükenmişlik ve anksiyete düzeyleri

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı (Dr)

 • 2007 Postgraduate

  Malatya İl Merkezinde Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Depresyon Prevalansı ve Etkileyen Faktörler

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English