About

Metrics

Publication

90

Citation (WoS)

122

Citation (Scopus)

150

Project

25

Yemler ve hayvan besleme araştırma grubu olarak; çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda ekonomik açıdan önemli üretici ve tüketici gereksinimlerini karşılayan, bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunan, sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla hayvansal gıdaların çiftlikten sofraya güvenli ve yeterli üretimi için hayvan besleme alanında ulusal ve evrensel düzeyde bilgi birikimine katkı sağlamayı amaçlayan araştırma projeleri düzenleme amacındayız.