Prof.Dr.

ŞENNUR SEZGİN


İktisadi-İdari Bilimler Fak.

İktisat Bölümü

İktisat Politikası A.D.

Eğitim Bilgileri

2001 - 2005

2001 - 2005

Doktora

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası (Dr), Türkiye

1995 - 1997

1995 - 1997

Yüksek Lisans

University of York, Department Of Politics, İngiltere

1983 - 1987

1983 - 1987

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1997

1997

Yüksek Lisans

A Case Study of the Turkish Cement Industry MA in Public Administration and Public Policy

University of York, Department Of Politics

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2014 - 2019

2014 - 2019

Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2008 - 2012

2008 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Pamukkale Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2006 - 2007

2006 - 2007

Yrd.Doç.Dr.

Pamukkale Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2000 - 2006

2000 - 2006

Araştırma Görevlisi

Pamukkale Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Mikro İktisat

Lisans

Lisans

Makro İktisat

Doktora

Doktora

Kalıkınmanın Ekonomik Analizi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

The Determinants of Arms Production

Yesilyurt F., Güloğlu B., Yesilyurt E., SEZGİN Ş.

DEFENCE AND PEACE ECONOMICS, cilt.25, sa.2, ss.205-211, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

TERÖR OLAYLARININ TÜRKİYE’xxNİN TURİZMİNE ETKİSİNİN ANALİZİ

SEZGİN Ş. , SEZGİN B.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.10, ss.16-27, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

TÜRKİYE’DE SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

SEZGİN Ş. , Yağtu G.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.8, ss.1-13, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Economic Consequences of Syrian Refugees in Turkey

SEZGİN Ş.

BİLTÜRK, The Journal of Economics and Related Studies, cilt.1, sa.3, ss.221-239, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Türkiye’de Vergi Tahsilat Oranları ve Siyasi Davranış

SEZGİN Ş. , SEZGİN S.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.6, sa.5, ss.1-16, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

International Trade and Terror Relationship in Turkey

SEZGİN Ş.

SOSYOEKONOMI, cilt.27, sa.40, ss.55-66, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2019

2019

International Trade and Terror Relationship in Turkey, Sosyoekonomi Journal, 27 (40), 55-66.

SEZGİN Ş.

Sosyoekonomi, cilt.27, sa.40, ss.55-66, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Hukukun Ekonomik Analizi

SEZGİN Ş.

BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.84-111, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Dünya’da ve Türkiye’de Savunma Sanayi: Genel Bir Bakış

SEZGİN Ş. , SEZGİN S.

Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, cilt.5, sa.12, ss.1-19, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Economics of Turkish Aerospace Industry

SEZGİN Ş. , SEZGİN S. , SARUÇ N. T.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.23-40, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Türkiye ve Bazı AB Ülkelerinde Yoksulluk ve Gelir Dağılımı

ABAY Ç., SEZGİN Ş.

Journal of Life Economics, cilt.5, sa.4, ss.97-110, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Ortadoğu Ülkelerinde Ticaret Hacmi ve Terör İlişkisi

SEZGİN Ş. , SEZGİN S.

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.205-223, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Ekonomi ve Askeri Darbeler İlişkisi

SEZGİN Ş. , SEZGİN S.

Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, cilt.5, sa.6, ss.375-387, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

POLİTİK BÜTÇE DÖNGÜLERİ VE TÜRKİYE’xxDE SEÇİMLER

SEZGİN Ş. , SEZGİN S.

Journal of Life Economics, cilt.4, sa.13, ss.17-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

Piyasa ekonomisinin şartları ve özelleştirme

SEZGİN Ş.

Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.154-171, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Güneydoğu Terör Olaylarının Ekonomik Sonuçları

SEZGİN Ş. , SEZGİN S.

Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.1-22, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Türkiye’de Politik Konjonktürel Dalgalanmalar: 1950-2003 Dönemi

SEZGİN Ş.

Ankara Üniversitesi S.B.F. Dergisi, cilt.62, sa.2, ss.135-137, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Politika ve Ekonomi İlişkisinde Teorik Yaklaşımlar

SEZGİN Ş.

Bandırma İİBF Akademik Fener Dergisi (Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ), cilt.2, sa.1, ss.102-117, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Türkiye’de Vergi Tahsilat Oranları ve Siyasi Davranış, , 27-29 Nisan 2019 Kemer-ANTALYA

SEZGİN Ş. , SEZGİN S.

ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2019, ss.1-16

2018

2018

Türkiye’de Seçimler, Ekonomi ve Terör İlişkisi

SEZGİN S. , SEZGİN Ş.

ASEAD 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 5 - 07 Mayıs 2018

2018

2018

ELECTRICITY CONSUMPTION, OUTPUT, AND INTERNATIONAL TRADE IN TURKEY

SEZGİN B., SEZGİN Ş.

ASEAD III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2018

2018

2018

Askeri Darbeleri Ekonomi Politiği

SEZGİN Ş. , SEZGİN S.

1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis -2018 (PEFA’18), 26 - 28 Nisan 2018

2018

2018

OrtaDoğu Ülkelerinde Ticaret Hacmi ve Terör İlişkisi

SEZGİN Ş. , SEZGİN S.

1st International Congress on Politics, Economics and Financial Analysis -2018 (PEFA’18), 26 - 28 Nisan 2018

2017

2017

Türkiye’de Ticaret Hacmi ve Terör İlişkisi

SEZGİN Ş. , SEZGİN S.

II. “European Congress on Economic Issues New Trends in Economics, Kocaeli, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, cilt.1, ss.71

2017

2017

Dünya Ticareti ve Terör İlişkisi

SEZGİN Ş. , SEZGİN S.

II. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, cilt.1, ss.357-358

2017

2017

Darbelerin Ekonomik Etkileri

SEZGİN S. , SEZGİN Ş.

II. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, cilt.1, ss.327-328

2016

2016

Political Budget Cycles and Elections in Turkey

SEZGİN S. , SEZGİN Ş.

International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Hollanda, 28 - 29 Ekim 2016

2016

2016

Company survey of Turkish Aerospace Industry

SEZGİN S. , SEZGİN Ş.

20th Annual International Conference on Economics and Security, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Temmuz 2016

2015

2015

Enerji Fiyatları ve Vergi İlişkisi: Türkiye Örneği

SEZGİN Ş.

1.Avrasya Uluslararası Enerji Sorunları Sempozyumu, 28 - 30 Mayıs 2015

2014

2014

Economics of Turkish Aerospace Industry

SEZGİN Ş. , SEZGİN S.

International Academic Conference on Economics, Management and Marketing, Prag, Çek Cumhuriyeti, 07 Ağustos 2014

2008

2008

Bilgi Toplumu ve Türkiye

SEZGİN Ş. , SEZGİN S.

6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, 23 Haziran 2008, cilt.1, ss.15

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

The Economics of the Global Defence Industry

SEZGİN Ş. , SEZGİN S.

Turkey: Defence Industry, Jean Belin and Keith Hartley, Editör, Taylor and Francis, London, Londrina, ss.321-334, 2020

2018

2018

Savunma Ekonomisi

SEZGİN Ş.

Nisan Kitabevi, Ankara, 2018

2010

2010

Türkiye’de Ekonomik Faktörlerin Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkisi

SEZGİN Ş.

Kamu Maliyesinde Seçme Yazılar, N. Tolga SARUÇ,. Temel GÜRDAL ve Nurullah ALTUN, Editör, Sakarya Üniversitesi İ:İ.B.F yayını, ss.253-273, 2010


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 5

h-indeksi (WOS): 1