Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TURİZM DERGİLERİ İÇİN HAKEMLERİN AKRAN DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE YAYIN ETİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

2. INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH, Gaziantep, Turkey, 2 - 03 November 2022, pp.265-273

Lisans Öğrencilerinin COVID-19 Salgını Ortamında Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Conference on Managing Tourism Across Continents, Sarasota, United States Of America, 01 April 2021, pp.700-708 Sustainable Development

Turizmin Yoksulluğu Azaltıcı Etkisi Üzerine Bir İnceleme: Antalya İli Örneği

I. Eurasia International Tourism Congress Current Issues, Trends, and Indicators, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015

Sosyal Sermaye ile İşletme Performansı Arasındaki İlişkide Rekabet Stratejilerinin Aracılık Rolü

IV. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Paris, France, 27 - 28 April 2018

Managerial Social Networks Effect on Business Performance

International Congress on Social Sciences, Paris, France, 10 - 13 April 2018

Sosyo-Biyolojik Motivasyon Teorisinin Örgüt Geliştirme Kapsamında İncelenmesi: Turizm İşletmelerinde Bir Model Önerisi

Eurasia International Tourism Congress Current Issues, Trends and Indicators, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015

Does Tourism Industry Demonstrate Weak Labour Markets Characteristics An Evaluation

2nd Global Conference on Business, Economics, Management Tourism, PRAGUE, Czech Republic, 30 - 31 October 2014

Books & Book Chapters

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİK

in: TURİZM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Atilla Akbaba; Fatma Lorcu; Senem Yazıcı Yılmaz, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.35-50, 2022

İÇ TURİZME YÖNELİK STRATEJİLER: SOSYAL SINIFLAR VE DEZAVANTAJLI GRUPLARIN TURİZME KATILIMI

in: Makro Perspektiften Turizm Stratejileri, AZİZ GÖKHAN ÖZKOÇ, HAKAN KENDİR, EMİN ARSLAN, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.59-70, 2021

Akıllı (Smart) Turizm Destinasyonları

in: Turizmde Araştırma Temaları, Barış Demirci; Ali Solunoğlu, Editor, Çizgi, pp.15-25, 2021

MEDİKAL TURİZM KAVRAMI VE TÜRKİYE’DE MEDİKAL TURİZM

in: SAĞLIK TURİZMİ, DOÇ.DR. SAADET PINAR TEMİZKAN, Editor, DETAY YAYINCILIK, Ankara, pp.75-99, 2015

Metrics

Publication

25

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals