General Information

Institutional Information: Iktisadi-Idari Bilimler Fak., Uluslararası Ilişkiler Bölümü, Uluslararası Siyaset
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

16

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals