Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Dr), Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  University of San Diego, United States Of America

 • 2001 - 2006 Undergraduate

  Yildiz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Uluslararası ilişkilerde kurumsal değişim ve uluslararası örgütler ilişkisi: Birleşmiş Milletler sisteminin norm üretim ve sosyalizasyon süreçleri

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Dr)

Foreign Languages

 • C2 Mastery English