Arş.Gör.

ÖZLEM TOYGAR SAĞIN


Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Maden Yatakları-Jeokimya A.D.

Eğitim Bilgileri

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Lisans

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türkiye

2014 - 2020

2014 - 2020

Doktora

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

2011 - 2014

2011 - 2014

Yüksek Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

2005 - 2010

2005 - 2010

Lisans

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Doktora

Galatya volkanik provensinin (Orta Anadolu) miyosen volkanizmasının petrolojik evrimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2014

2014

Yüksek Lisans

Kaymaz (Eskişehir) altın yatağının oluşumu üzerine jeokimyasal ve izotopik sınırlamalar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Jeoloji Mühendisliği , Maden Yatakları-Jeokimya, Jeokimya (Organik ve İnorganik

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Geochemistry of Miocene Volcanic Rocks From Galatean Volcanic Province, Northwestern Turkey

TOYGAR Ö. , KARAOĞLU Ö.

72nd Geological Congress of Turkey with international participationAt: Middle East Technical University/Ankara-TURKEY, Ankara, Türkiye, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, ss.925-929

2018

2018

Galatya Volkanik Provensi’nin Orta ve Doğu Kesiminin Volkanolojik Evrimi ve Petrografisi

Toygar Ö. , Karaoğlu Ö.

Uluslararası Katılımlı 8. Jeokimya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.1-2

2018

2018

Galatya Volkanik Provensi’nin Doğu Kesiminin Volkanolojik Evrimi: Ön Bulgular.

TOYGAR Ö. , KARAOĞLU Ö.

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018

2014

2014

Geochemical observations on the Kaymaz gold deposit Eskişehir NW Turkey

TOYGAR Ö. , SENDİR H. , DEMİRBİLEK M., MUTLU H.

8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 13 - 17 Ekim 2014

2014

2014

Geochemical Observations on the Kaymaz Gold Deposit, Eskisehir, NW Turkey

TOYGAR Ö. , SENDİR H. , DEMİRBİLEK M., MUTLU H.

8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 13 - 17 Ekim 2014

2014

2014

Kaymaz Altın Yatağının (Eskişehir) Jeokimyası

TOYGAR Ö. , DEMİRBİLEK M., SENDİR H. , MUTLU H.

VI. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014

2014

2014

Kaymaz Altın Yatağının Eskişehir Jeokimyası İlk Bulgular

TOYGAR Ö. , DEMİRBİLEK M., SENDİR H. , MUTLU H.

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014

2014

2014

Morçukur Seydişehir Konya Alüminyum Yatağının Rezerv Hesabı

KOCATÜRK H., BAYRAKTAR B., ÇİSE A., EMRE Y., SENDİR H. , TOYGAR Ö. , et al.

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014