Doç.Dr.

VOLKAN MARTTİN


Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

T.C.Tarihi A.D.

Eğitim Bilgileri

2008 - 2012

2008 - 2012

Doktora

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, T.C. Tarihi, Türkiye

2003 - 2004

2003 - 2004

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Anabilim Dalı, Türkiye

2002 - 2004

2002 - 2004

Yüksek Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, Türkiye

1998 - 2002

1998 - 2002

Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Aşâir ve Muhâcirîn Müdîriyyet-i Umûmiyyesi Teşkilât tarihi (1914?1922)

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Dr)

2004

2004

Yüksek Lisans

Rum Fetreti -Yunan isyanı ve teşekkülü- (Tahlil ve transkripsiyon)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

Dr.Öğr.Üyesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Öğretim Görevlisi Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2011 - 2012

2011 - 2012

Öğretim Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2004 - 2011

2004 - 2011

Okutman

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

DÜNYA SAVAŞ TARİHİ I

Lisans

Lisans

TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

MİLLİ MÜCADELE TARİHİ II

Lisans

Lisans

DÜNYA SAVAŞ TARİHİ II

Lisans

Lisans

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ ARAŞTIRMALARI II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE SOSYAL HAYAT (1923-1939)(A)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIK

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

MİLLİ MÜCADELE TARİHİ I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

MUKAYESELİ NUTUK OKUMALARI

Lisans

Lisans

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Lisans

Lisans

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ ARAŞTIRMALARI I

Lisans

Lisans

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (ÖZEL)

Lisans

Lisans

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (ÖZEL)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Lüleburgaz’da Bulunan ”Abide-i Zafer” Hakkında Bir Çalışma

MARTTİN V.

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.20, sa.41, ss.467-482, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Bolşevik Söylemlerinin Birinci Dünya Savaşına Etkisi

MARTTİN V.

TESAM Akademi Dergisi, cilt.6, ss.177-202, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Türk Ocakları ve 100. Yılında Redd-i İlhak Beyannamesi

MARTTİN V.

Türk Yurdu, sa.381, ss.85-91, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Dil Devriminin Halkçılık Boyutu

Marttin V.

Belgi Dergisi, cilt.2, ss.1072-1092, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

On the Mission of Aleppoean Zeki Pasha in Germany

MARTTİN V.

SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS, cilt.40, ss.313-338, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2018

2018

Misak-ı Millî’nin Kabulü ve İstanbul’un İşgali Sürecinde 1920 Sultanahmet Protesto Mitingi’nin Önemi ve Etkisi

MARTTİN V.

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları, cilt.18, ss.257-296, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Halil Paşa’nın Hatıralarının Tarihî Kıymeti

MARTTİN V.

Tarih İncelemeleri Dergisi, cilt.33, sa.1, ss.69-89, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Arşiv ve Hatırat Kayıtlarına Göre Muallim Necati Bey’in Savaş Fotoğrafçısı Olarak Görevlendirilmesi ve Diğer Fotoğrafçılık Faaliyetleri

MARTTİN V.

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, sa.24, ss.269-288, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Historical Importance of Halil Pasha's Memoirs

MARTTİN V.

TARIH INCELEMELERI DERGISI, cilt.33, sa.1, ss.69-89, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

Tabibzâde Mehmet Tevfik Fırat, Kurtuluş Savaşı Hatıratı

MARTTİN V.

VAKANÜVİS- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.284-289, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Hasan Rıza Paşa’yı ve İşkodra Savunmasını Yeniden Hatırlamak

MARTTİN V.

Türk Yurdu, cilt.37, sa.362, ss.53-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Cumhuriyet’in İlk Beş Yılında Sosyal Hayat

MARTTİN V.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yakın Tarih Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.70-94, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Birinci Dünya Savaşında Avrupa’daki Türk Cephelerinden Galiçya-Romanya Örneğinde Savaş Tarihi Üzerine Düşünceler

MARTTİN V.

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.59-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya

MARTTİN V.

Yeni Türkiye, cilt.5, sa.70, ss.5609-5616, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Birinci Cihan Harbi’nin Çanakkale (Gelibolu) Muharebeleri Esnasında Doğu Avrupa Cephesi’nin Durumu Ne İdi?

MARTTİN V.

Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, sa.25, ss.167-186, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Çanakkale Muharebeleri'nde 18 Mart 1915 Günü Rumeli Mecidiyesi

MARTTİN V.

Yeni Türkiye, sa.65, ss.540-544, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Ermeni "Muhacir"lere Osmanlı Devleti'nin Tutumu Üzerine

MARTTİN V.

Yeni Türkiye, cilt.4, sa.63, ss.2921-2932, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Bir Osmanlı Kurumunun Adı ve Etkinliği Üzerine

MARTTİN V.

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.5, ss.14-30, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Çanakkale Savaşı Anılarında Türk Tarafının Askeri Teknik Uygulamaları ve Eğitimi

MARTTİN V.

Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, sa.17, ss.135-146, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Balkan Savaşına Gidilen Süreçte Makedonya Sorunu ve Bir Osmanlı Diplomatının Faaliyetleri

MARTTİN V.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.199-216, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Millî Mücadele Döneminde İzmit ve Çevresinde Yangın Olayları

Marttin V.

Uluslararası Milli Mücadele’de Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-VI, Kocaeli, Türkiye, 21 Şubat 2020, cilt.2, ss.741-758

2018

2018

Behbud Han Cevanşir Suikastının Osmanlı Belgelerine ve Basınına Yansımaları

MARTTİN V.

100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2018, ss.317-334

2019

2019

Milli Mücadele Döneminde İzmit ve Çevresinde Yangın Olayları

MARTTİN V.

Uluslararası Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-VI, Kocaeli, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, ss.96

2017

2017

Devrim Sürecinde Bolşevik Söylemlerinin Doğu Avrupa Cephesindeki Yansımaları

MARTTİN V.

Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi Ekim Devrimi’nin 100. yılı: Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş, Uluslararası Sistem, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2017, ss.291-295

2016

2016

Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’nde Göçe Dair İki Genel Müdürlüğün Yapı ve İşleyiş Bakımından Karşılaştırılması

MARTTİN V.

Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Boyutları İle Göç, Bursa, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2016, ss.245-280

2016

2016

Balkan Harbi'nde Türk Ordusunda Moral

MARTTİN V.

Balkan Harbi Paneli, İstanbul, Türkiye, 15 Şubat 2016, ss.49-69

2016

2016

Savaş Tarihi Üzerine Bazı Tespitler Birinci Dünya Savaşında Avrupadaki Türk Cephelerinden Galiçya Romanya

MARTTİN V.

1st International Scientific Research Congress-Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.69-70

2014

2014

Galiçya Cephesi'nde 15 . Türk Kolordusunun Etkinliği Üzerine

MARTTİN V.

II. Uluslararası Tarih Sempozyumu 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, ss.627-646

2012

2012

Çanakkale Cephesinde Savaş Sonunda Askeri Binaların Durumuna Dair

MARTTİN V.

3. Uluslararası Gelibolu (Tarih, Efsane, Anı) Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2012, ss.145-153

2012

2012

1917-1920 Yılları Arasında Rusya'daki Gelişrmeler Karşısında Osmanlı Devleti'nin Tutumu Üzerine

MARTTİN V.

10. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 28 Ağustos - 02 Eylül 2012, ss.709-712

2006

2006

Belgrat Kalesi ve Belgrat’ta Türk İzleri Üzerine

CEYLAN S., MARTTİN V.

Balkanlarda İslâm Medeniyeti 3. Milletlerararası Sempozyumu, 1 - 06 Kasım 2006, ss.295-304

2008

2008

Tarih ve Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmenlerinin Eğitimleri Sürecinde Etkilenmelerinin Kendi Mesleklerindeki Yansımaları

ESENKAYA A., ŞAHİN Ç., MARTTİN V.

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi, Çanakkale, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008, ss.331-336

2009

2009

Tarih Ders Kitaplarında Savaş Olgusunun İşlenişi

AKALIN D., MARTTİN V.

The First International Congress of Educational Research, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009

2007

2007

Prut Savaşı nın Kaynaklarından Keyfiyet i Rusiye ye Göre Osmanlı Ordusunun Dönüş Seyri

KARASU C. , MARTTİN V.

Baltacı Mehmet Paşa Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 30 Kasım 2007, cilt.1, ss.81-102

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Bir Örnek Uygulama Olarak Telaferli Türkmenlerin Eskişehir’xxdeki Hayatı

Ünal N., Marttin V.

Tarih Boyunca Uluslararası Göç ve Göçmenlik, Doç.Dr. Selami Fedakâr, Doç.Dr. Arife Karadağ, Dr.Öğr.Üyesi Ahu Selin ERKUL YAĞCI, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.191-203, 2020

2019

2019

Aşâir ve Muhâcirîn Müdüriyet-i Umûmiyesi

Marttin V.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Ankara, 2019

2019

2019

Millî Mücadele Döneminde Hırsızlık Olayları

MARTTİN V.

Hırsızlık Kitabı, Gürsoy Naskali, Emine, Editör, Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.49-93, 2019

2018

2018

Askeri Selamlaşma

MARTTİN V.

Selamlaşma, Naskali, Emine Gürsoy, Editör, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul, ss.455-469, 2018

2016

2016

Hüsn-i Hatt ve Hüsn-i Hattın Kullanım Alanları

MARTTİN V.

Bu Toprakların İletişim Tarihi, Çağlak, Engin, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd.Şti., İstanbul, ss.75-93, 2016

2009

2009

Zorluklar ve Çabalar (Çanakkale Savaşları’nda Temizlik)

ESENKAYA A., MARTTİN V.

Temizlik Kitabı, Gürsoy Naskali, Emine Arçın, Mehmet Salih, Editör, Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.261-274, 2009

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Dergisi

Bilim Kurulu Üyeliği

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Türk İnkılâp Tarihi Yıllığı

Yayın Kurul Üyesi

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yakın Tarih Dergisi

Yayın Kurul ÜyesiJüri Üyelikleri

Ocak-2021

Ocak 2021

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Ocak-2021

Ocak 2021

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Ağustos-2020

Ağustos 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Anadolu Üniversitesi