Effects of Soil Properties on Yield and Quality of Roasted Pumpkin


Creative Commons License

Davutoğlu A., Gözükara G., Gülmezoğlu N.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.9, no.5, pp.909-918, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada, Kütahya il ve ilçelerinde çerezlik kabak çekirdeği üretimine başlayan üretici arazilerinin toprak özelliklerinin, hasat edilen tohumların özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün çiftçilere çerezlik kabak tohumluğu dağıttığı tarlalardan (44 adet) ekim öncesi toprak örnekleri alınmıştır. Toprak analizleri yapılmış ve elde edilen sonuçlara göre dekara 10 kg azot (N), 30 kg fosfor (P2O5), 11 kg potasyum (K2O) ve eksikliği belirlenen mikro elementleri yeterli seviyeye getirecek miktarda gübre önerilmiştir. Bu araştırma ile hasat edilen kabak tohumlarının verimi, morfolojik özellikleri, yağ ve protein içeriği belirlenmiştir. Araştırma alanındaki toprakların çoğunlukla killi tınlı, kireçli, organik madde içeriğinin orta, N içeriğinin yeterli, P içeriği yetersiz olarak belirlenmiştir. Toprakların mikro element içerikleri ise Fe ve Cu yeterli, Mn ve Zn çok az, B ise yeterli olduğu bulunmuştur. Kabak tohumlarının iç kısmının protein içeriği %22,6 ile 45,8 ve yağ oranı %41,48 ile 54,13 değerleri arasında değişmiştir. Bazı yetiştiricilerin ürettiği çerezlik kabak tanelerinin 100 tohum ağırlıklarının iri kalite sınıfına girdiği belirlenmiştir. Araştırma verileri, büyüme ortamı olan toprak özelliklerinin ve iklim koşullarının kabak çekirdeğinin protein ve yağ içeriğine doğrudan etkisinin çok fazla olduğu sonucuna varılmıştır.