Aşçılık Alanındaki Stajyerlerin Mesleki Yeterliliklerinin İşverenler Tarafından Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği (Evaluation of Professional Competencies of Cooking Trainees by Employers: The Case of Istanbul)


CANKÜL D., Erşahin R.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.9, no.5, pp.477-496, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier