ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE İLİŞKİN BİLİMSEL OKURYAZARLIK SEVİYELERİ


Creative Commons License

Keskin H., Tezel Ö., Acat M. B.

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.47, pp.1-18, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47
  • Publication Date: 2016
  • Doi Number: 10.9761/jasss3513
  • Journal Name: The Journal of Academic Social Science Studies
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.1-18
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma, 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin bilimsel okuryazarlık seviyelerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, 7. ve 8. sınıf kız ve erkek öğrenciler arasında; yüksek-orta-düşük sosyo-ekonomik çevredeki okullarda öğrenim gören öğrenciler arasında; bilimsel okuryazarlık seviyeleri yönünden anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca, anne ve baba öğrenim durumlarına ve evlerinde modern araç-gereç bulundurma, bilimsel dergileri takip etme ve kendilerine ait odalarının bulunması durumlarına göre de öğrencilerin bilimsel okuryazarlıkları yönünden anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı araştırılmıştır. Bilimsel okuryazarlık seviyesinin tespiti için, araştırmacı tarafından “Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği” ve “Bilimsel İçerik Testi” hazırlanmıştır. Pilot uygulama sonucunda, Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği’nin güvenilirlik katsayısı 0,81, Bilimsel İçerik Testi’nin ise 0,76 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde, öğrencilerin bilimsel okuryazarlık seviyelerinin tespiti için aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Ayrıca, bilimsel okuryazarlık seviyeleri ile fen başarıları arasındaki ilişkinin tespiti için de korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin bilimsel okuryazarlık seviyeleri arasında; cinsiyetlerine, ailelerin aylık gelir durumlarına, anne-baba öğrenim durumlarına, modern araç-gereç ve kendilerine ait odaya sahip olma, bilimsel dergi okuma durumlarına, okulun sosyal çevresine göre anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür.