TEACHER VIEWS ABOUT SCIENCE TEACHERS BASED on MULTIPLE INTELLIGENCES AND THE INTERDISCIPLINARY APPROACH


Creative Commons License

Tezel Ö. , Çelik Karacalı K.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.369-379, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.369-379

Abstract

This study was carried out to determine the views of science teachers about applications which are based on multiple intelligences and interdisciplinary approaches, this research is applied on the total 193 teachers. “The scales of teachers’ views on the implementation of the Multiple Intelligences Theory (ÇZKUİÖG)” and “ The scales of Science Teachers’ views on the Interdisciplinary Teaching and Implemantation of this.(DAÖİG ve DAÖUİG)” were used. In the analysis of the data, the arithmetic mean,standard deviation were calculated and correlation analysis was made. According to research results, it has been found that the teachers´view on the Interdisciplinary Teaching and the Multiple Intelligences Theory is at the “medium level”. Also,among the teachers ' views in relation to interdisciplinary teaching (DAÖİG), the teachers “views in relation to implementation of interdisciplinary teaching in the lessons (DAÖUİG) and teachers ” views on the implementation of the multiple intelligences theory in the lessons (ÇZKUİÖG) positive linear relationship was found.

Bu araştırma, fen bilimleri öğretmenlerinin; çoklu zekâ kuramı ve disiplinler arası yaklaşımı temel alan uygulamalarına ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla, 193 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada “Çoklu Zekâ Kuramının Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri Ölçeği (ÇZKUİÖG)” ile “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Disiplinler Arası Öğretime ve Öğretimin Uygulanmasına İlişkin Görüşleri Ölçekleri (DAÖİG ve DAÖUİG)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri hesaplanmış ve korelâsyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin disiplinler arası öğretime ve çoklu zekâ kuramına ilişkin görüşlerinin “orta düzeyde” olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, disiplinler arası öğretime ilişkin öğretmen görüşleri (DAÖİG), disiplinler arası öğretimin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri (DAÖUİG) ve çoklu zekâ kuramının uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri (ÇZKUİÖG) arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.