THE EFFECTS OF DIFFERENT CROP LEVELS ON PHYSIOLOGICAL ACTIVITIES, BERRY CHARACTERISTICS AND WINE QUALITY IN ‘SYRAH’ GRAPE VARIETY


Soltekin O., Teker T., Güler A., Candemir A.

Bahçe, no.Özel Sayı 1, pp.332-338, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Bahçe
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.332-338
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

This study was carried out during two consecutive seasons (2018-2019) in an experimental vineyard of Manisa Viticulture Research Institute (lat. 38°37'59"N; long. 27°24'12"E). The combined effect of different pruning levels and crop removal was examined and three different crop levels were included in the study. Applications; US-1 (12 buds.vine⁻¹ and 15-20 clusters), US-2 (24 buds.vine⁻¹ and 25-30 clusters) and US-3 (32 buds.vine⁻¹ and 30-35 clusters). As a result, berry and wine quality enhanced with the US-1, which was severe pruned and retained less clusters. In addition, the photosynthetic activities of the vine decreased with the decrement of crop level. The highest net photosynthesis and stomatal conductivity values were obtained under US-3. However, the highest TSS and CIRG Index values were obtained from US-1 in both seasons. Total anthocyanin and phenolic contents of wine samples were significantly higher under US-1. On the other hand, alcohol level in wine samples was increased due to decrement in acidity with increment of sugar accumulation. This situation may adversely affect the wine quality especially in arid regions and different crop levels can be used to increase the wine quality for the ‘Syrah’ cultivar

Bu çalışma, 2018 ve 2019 yıllarında Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nde yer alan 38°37'59"K enlem ve 27°24'12"D boylam koordinatlarında bulunan deneme parselinde yürütülmüştür. Denemede farklı budama seviyelerinin ve ürün miktarlarının birleşik etkisi incelenmiş olup üç farklı ürün seviyesine yer verilmiştir. Buna göre uygulamalar; ÜS-1 (12 göz.omca⁻¹ ve 15-20 salkım), ÜS-2 (24 göz.omca⁻¹ ve 25-30 salkım) ve ÜS-3 (32 göz.omca⁻¹ ve 30-35 salkım) şeklindedir. Araştırma sonuçlarına göre daha sert budama yapılan ve daha az salkım bırakılan ÜS-1 ile tane ve şarap kalitesinin arttığı belirlenmiştir. Ayrıca ürün seviyesindeki azalma ile birlikte asmanın fotosentetik faaliyetlerinin de azaldığı gözlenmiştir. En yüksek net fotosentez ve stoma iletkenliği değerlerinin ÜS-3 ile elde edildiği saptanmıştır. Bununla birlikte, en yüksek SÇKM ve CIRG Index (Kırmızı üzüm renk indeksi) değerleri her iki sezonda da ÜS-1’den elde edilmiştir. Uygulamaların şaraptaki toplam antosiyanin ve fenolik içerikleri üzerine etkileri istatistiksel (p<0.01) olarak önemli farklar oluşturmuş ve en yüksek değerler ÜS-1 uygulamasından alınmıştır. Buna karşın, şeker birikiminin artması yanında asitliğin azalması şaraplarda alkol seviyesini yükseltmiştir. ‘Syrah’ üzüm çeşidi için özellikle kurak bölgelerde bu durumun şarap kalitesini olumsuz yönde etkileyebileceği ve farklı ürün seviyelerinin şarap kalitesini arttırmak amacıyla kullanılabileceği belirlenmiştir.