Comparative Study of The Chemical Composition and Nutritional Value of Pumpkin Seed (Cucurbita pepo L.) Grown In The Different Ecological Conditions of Turkey


Ermiş S., Yanmaz R.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , vol.9, no.2, pp.413-423, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu çalışma, ıslah çalışmaları sonucunda seçilen yedi çekirdek kabağı (Cucurbita pepo L.) hattında ekolojinin kabak çekirdeği kimyasal bileşinlerdeki etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çekirdek kabağı yetiştiriciliğinde ülkemizin en yaygın yetiştiricilik yapılan Trakya Bölgesi’nden Kırklareli, İç Anadolu Bölgesi’nden de Nevşehir ve Ankara lokasyonları tercih edilmiştir. Çekirdek kabağı hatlarında elde edilen veriler incelendiğinde; tohum nem içeriği, toplam yağ miktarı, yağ asitlerinin bileşimi, protein, E vitamini ve mineral madde miktarları (Fe, Mn, Mg, K, P) bakımından hatlar ve ekolojiler arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Çekirdek kabağı tohumlarında toplam yağ oranının yüksek (%35-48), doymamış yağ asitlerinden oleik (%40-58) ve linoleik asidin (%30-40) baskın yağ asitleri olduğu, %35-40 oranında protein içerdiği belirlenmiştir. Çekirdek kabağı tohumları E vitamini bakımından zengin olup hatların E viamini miktarı 2.68 -4.47 mg/100g arasında değiştiği gözlenmiştir. Kabak çekirdeğinin önemli miktarda esansiyel minerallere (K, Mg ve P) sahip olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre üç farklı ekoloji altında yetiştirilen çekirdek kabağı hatlarının kimyasal özelliklerinin nasıl etkilendiği belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Çekirdek kabağı, Cucurbita pepo L., tohum, kimyasal içerik, ekoloji