THE LEVEL OF INCLUSION OF LOCAL FOODS IN ŞANLIURFA CULINARY CULTURE IN THE MENUS OF FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES


Creative Commons License

ERCAN M. O., ERDOĞAN T., Makale Y. L. A. K. Ü.

Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), vol.6, no.2, pp.866-878, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this research is to determine the level of inclusion of local dishes in Şanlıurfa culinary culture in the menus of food and beverage businesses. For this purpose, document analysis, one of the qualitative research methods, was preferred. The study group of the research consists of 45 food and beverage businesses operating in Haliliye, Karaköprü and Eyyubiye districts of Şanlıurfa. Research data were obtained between 01.06.2022 and 25.08.2022. As a result of the analysis of the data obtained, it was determined that only 20 of the 109 dishes found to be included in the culinary culture of Şanlıurfa were included in the restaurant menus at a rate of more than 50%, 9 out of 10 soup types were included in the menus, and 1 of them was not included in any of the restaurant menus. It has been determined that only 1 of 9 salad and appetizer types is not included in the menu of any restaurant, 45 of 70 kebab and main dishes are included in the restaurant menus, and 25 of them are not included in any of the restaurant menus. In addition, it was revealed that only 12 of 19 sweets and pastries were included in restaurant menus, and 7 of them were not included in the menus. The results show that local dishes in Şanlıurfa culinary culture are not included in restaurant menus at a sufficient level, and the promotion activities of these products should be increased by public and private sector stakeholders.
Bu araştırmanın amacı Şanlıurfa mutfak kültüründe yer alan yöresel yemeklerin yiyecek içecek işletmeleri menülerinde yer alma düzeyinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Şanlıurfa’nın Haliliye, Karaköprü ve Eyyubiye ilçelerinde faaliyet gösteren 45 yiyecek-içecek işletmesi oluşturmaktadır. Araştırma verileri 01.06.2022-25.08.2022 tarihleri aralığında elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda Şanlıurfa mutfak kültüründe yer aldığı tespit edilen 109 yemekten yalnızca 20’sine % 50 üstü oranda restoran menülerinde yer verildiği, 10 adet çorba çeşidinden 9’unun menülerde yer aldığı, 1 adedinin ise restoran menülerinin hiçbirinde yer verilmediği saptanmıştır. 9 adet salata ve meze çeşidi arasından yalnız 1’inin hiçbir restoranın menüsünde yer almadığına, 70 adet kebap ve ana yemek çeşidinden 45’inin restoran menülerinde yer aldığı, 25’inin ise restoran menülerinin hiçbirinde yer almadığı tespit edilmiştir. Ayrıca 19 adet tatlı ve hamur işinden yalnızca 12’sinin restoran menülerinde yer aldığı, 7’sinin ise menülerde yer verilmediği ortaya çıkmıştır. Sonuçlar Şanlıurfa mutfak kültüründe yer alan yöresel yemeklerin restoran menülerinde yeterli düzeyde yer almadığını, kamu ve özel sektör paydaşları tarafından bu ürünlerin tanıtım faaliyetlerinin arttırılması gerektiğini göstermektedir.