Zihinsel engelli çocuklarda özbakım becerilerinin aldıkları eğitim türü ile ilişkisi


METİNTAŞ S., Baker S., ARSLANTAŞ D., ÜNSAL A.

C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Birinci Sosyal Hizmetler Şurası: Ön komisyon raporları ve bireysel çalışmalar., vol.1, no.1, pp.463-9, 2004 (Peer-Reviewed Journal)