Alışveriş Merkezinde Gerçekleştirilen Etkinliklerin Tüketici Tutumları Üzerine Etkisi: Alışveriş Merkezi Ziyaretçileri Üzerine Bir Araştırma


ÖGEL S., KİMZAN H. S.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.4, pp.693-717, 2016 (Peer-Reviewed Journal)