General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl., Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
Research Areas: Theology, Sociology of Religion

Metrics

Publication

27

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

3

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals

Biography

1977 yılında Adıyaman / Kahta ilçesinde doğdu. 1996’da Kahta İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. 2002 yılı Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi mezunu olup, 2005-2008 yılları arasında D.İ.B. Selçuk Dini Yüksek Eğitim ve İhtisas Merkezi'nde ihtisas eğitimi aldı. Din Sosyolojisi alanında; 2011 yılı Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Sosyolojisi Bilim Dalı’nda Kahta Yöresi Alevilerinde Dini ve Sosyal Hayat: Bağlar Mahallesi ve Ortanca Köyü Örneği başlıklı teziyle yüksek lisans, 2019 yılında ise Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Sosyolojisi Bilim Dalı’nda Alevilikte Dini Otorite: Değişim ve Süreklilik -Adıyaman Örneği-başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Evli ve üç çocuk babası olan yazar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Din Sosyolojisi alanında çalışmalarına devam eden yazarın, muhtelif eserleri şunlardır:
• Hz. Muhammed (sav)'den Hayat Ölçüleri-Dersler&İbretler, Damla Ofset, Konya 2008.
• Samsat’ta Bir Yıldız-Sahâbe Safvân B. Muattal, Damla Ofset, Konya 2010.
• Sekülerizm ve Din, TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi: DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
• Karl Mannheim’in Bilgi Sosyolojisi, International Social Sciences Studies Journal: DOI: http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1323
• Değişim Sürecinde Alevilikte Dini Otorite-Adıyaman Dedeleri Örneği, Berikan Yayınevi, Ankara 2020.
• Adıyaman İlinin İnanç ve Kültür Mozaiği-Adıyaman Alevileri Örneği- ''Tarihte Adıyaman, Devlet, Toplum ve Kültür, Edit. Kazım Kartal vd.'' Sonçağ Akademi Yay. Ankara 2020.
• Ali Büyükşahin Dede İle Alevilik Ve Dini Otorite Üzerine, International Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, Yıl: 2021, 7(38):578-591 DOI: http: //dx.doi.org/10.31589/JOSHAS.578
• Salgın Döneminde İbadetler, Covid 19 Örneği, Sosyal Mesafe Döneminde Din, Edit. H. Türkyılmaz, Çizgi Yy. Konya 2021. ss.219-241.

•Samsat Yöresi Halk İnanışları, International Academic Social Resources Journal, (e-ISSN: 2636-7637), Year: 2021, 6/24: 643-657. DOI: http://dx.doi.org/10.31569/ASRJOURNAL.230 

•Din Ve Otorite Kavramları Bağlamında Sünnilikte Dini Otorite, İlahiyat Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Edit. F. Rençber, Y. ARI vd., 2021/Mayıs, Ankara: Gece Kitaplığı ss. 163-188.

•Toplumsal Değişim ve Din, Asya Studies 5 / 16 (Haziran 2021): 131-142 . DOI: https://doi.org/10.31455/asya.958362

•Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyo-Kültürel Ve Dini Hayattaki Rolü, International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal  7/49 (Ağustos 2021): 2004-2013. DOI: http://dx.doi.org/10.31576/smryj.1018

•Adıyaman Yöresi Halk İnanışları: Sihir, Büyü Ve Cin İnanışları Örneği, Halk İnanışları Ve Uygulamaları, Akyüz Niyazi - Çapcıoğlu İhsan, Editör, NOBEL, Ankara, ss.589-608, 2021.

• Değişim Sürecinde Alevilikte Dini Otorite; Adıyaman Dedeleri Örneği, (Ed. Prof. Dr. Bayram Dalkılıç), 2. Baskı, İlmi&Asitan Yayınları, İstanbul 2022.

• Öteki’nin Algılanışı: Alevilik Ve Aleviler, Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli - Araştırma Dergisi, cilt.104, ss.399-414, 2022. DOI: https://doi.org/10.34189/hbv.104.022

• Üniversite Gençliğinin Din Algısı (Eskişehir Örneği), (Alperen Cemal Özgüven ile birlikte) Darulhadis İslami Araştırmalar Dergisi, 4 (Haizran 2023), 143-155.

• Doja, Albert. “Manevı̇ Teslimı̇yet: Bektaşilik Tarihinde Yoldaşlıktan Hiyerarşiye”. çev. Yılmaz Arı. Uluslararası Dorlion Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (DASAD) 1/1 (June 2023), 93-130. https://doi.org/10.5281/zenodo.8075984

• “The Role And Functions Of The Family in the Religious Socialization Process”. Internatıonal Izmir Congress On Humanities and Social Sciences Proceedings Book. Bzt Akademi Yayınevi, 2023. 268-286.

• “The Basıc Functıons of the Famıly as an Important Buıldıng Block of Socıety”. 10th International Congress on Humanities and Social Sciences in a Changing World Proceedıngs Book. Bzt Akademi Yayınevi, 2023. 158-163.

• “Sosyalleşme Süreci̇nde Ai̇le: Di̇nî Rol ve İşlevleri” İLSAM Akademi Dergisi. 3/2 (Ekim 2023), 199-216. https://doi.org/10.5281/zenodo.10054714

• Biz ve Öteki, Multidisipliner Bir Çalışma, (Ed. Yılmaz ARI), İstanbul: Kitap Dünyası, 2023.


Contact

Email
yilmaz.ari@ogu.edu.tr
Other Email
yilmaz.ari@hotmail.com
Web Page
https://avesis.ogu.edu.tr/yilmaz.ari
Address
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Meşelik Kampüsü Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No:4 26040 Odunpazarı - ESKİŞEHİR