General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm, Çocuk Sağl.Ve Hast.A.D.
Research Areas: Medicine, Pediatrics Infectious Diseases, Health Sciences

Names in Publications: Yalcin kara

Metrics

Publication

148

Citation (WoS)

397

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

404

H-Index (Scopus)

4

Project

2

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Biography

EK-7

ÖZGEÇMİŞ

1. KİŞİSEL BİLGİLER

 

Adı, Soyadı: Yalçın Kara

Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1984 Eskişehir

Mevcut Görevi: Uzm. Dr

Mevcut Görev Yeri: Esogü Tf, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Yazışma Adresi: dryalcinkara@hotmail.com

Telefon:

E-posta: dryalcinkara@hotmail.com

 

 

2. EĞİTİM

 

MezuniyetYılı

Derecesi (lisans, uzmanlık, yan dal, master doktora, vs.)

Dereceyi aldığı üniversite

Öğrenim Alanı (tıp, mühendislik vs.)

2010

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

2015

Uzm. Dr.

Esogü TF, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Tıp Fakültesi

3. AKADEMİK DENEYİM

 

Görev Dönemi

Unvan

Bölüm/Anabilim Dalı

Üniversite

2010-2015

Asistan Dr.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Esogü TF

2020-

Uzm. Dr.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Esogü TF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ÇALIŞMA ALANLARI

 

Çalışma Alanı/Konusu

Anahtar Sözcükler

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

menenjıt, pnomoni, tüberküloz

 

5. SON BEŞ YILDAKİ ÖNEMLİ YAYINLARI

 

 

 

İMZA

 

 

Contact

Web Page
dryalcinkara@hotmail.com
Address
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi