Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of Metaverse in terms Capabilities for Distance Education

International Open & Distance Learning Conference, Turkey, 28 September 2022

Ölçeklenebilir Öğrenme Yönetim Sistemi Kurulumu.

International Open and Distance Learning Conference, Turkey, 14 - 16 November 2019

Quality Assurance in Distance Learning: Practicability of Quality Matters Program

International Open Distance Learning Conference, 14 November - 16 December 2019

Digital Story-telling to Improve 21st Century Skills: Pre-service Science Teachers' Reflections

International Conference on New Perspectives in Science Education, Florence, Italy, 21 - 22 March 2019, pp.343-347 Sustainable Development identifier

Evaluation of Educational Digital Stories Prepared by Science Pre-service Teachers

International Conference on New Perspectives in Science Education, Florence, Italy, 21 - 22 March 2019, pp.398-402 identifier

Evaluation of Distance Education Common Courses: Case of a Public University

12th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2 - 04 May 2018

Teacher Factor in Powerful Technology Integration: Contemporary Approaches for Professional Development

12th International Computer Instructional Technologies Symposium, 2 - 04 May 2018

Effective Technology Professional Development A Systematic Review

Society for Information Technology Teacher Education International Conference, 21 - 25 March 2016

Investigating Pre Schoolers Social and Emotional Skills When They Play Cultural Gameswith Technology and Solid Materials

I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, 14 - 17 May 2015, pp.854-863

Pre service teachers opinions about using practical tools for education student experiences

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014

Investigation of pre service science teachers opinions about using GoAnimate to create animated videos

2nd International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium., Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2014

Developing a scale for competencies and perceptions of necessity about using practical tools for content development

2nd International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium., Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2014

ENHANCİNG STUDENT LEARNİNG THROUGH USE OF ONLİNE TECHNOLOGİES

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, 16 - 18 May 2014

Books & Book Chapters

in: Fen Eğitiminde Zenginleştirilmiş Materyal Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar, Munise Seçkin Kapucu, Editor, Pegem Akademi, Eskişehir, pp.158-177, 2021

Değişkenlerin Ölçülmesi ve Örneklem

in: ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DESEN VE ANALİZ, Ahmet Aypay, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.149-180, 2015

Dijital Teknoloji Kullanımı ile Öğrenenlerin Derse İlgisini Artırma.

in: Öğretim Teknolojileri ve Öğrenme Araçları, Asım Arı, Editor, Eğitim Kitapevi, Konya, pp.157-186, 2015

Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu

in: Etkili Öğretim Yöntemleri, Bahaddin Acat, Editor, Nobel Akademi, Ankara, pp.204-222, 2014

Metrics

Publication

46

Citation (WoS)

28

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

40

H-Index (Scopus)

3

Project

10

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals