Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kanal içerisinde yan yana yerleştirilmiş iki silindirden tümleşik taşınım ile ısı geçişi

23rd Congress on Thermal Science snd Technology with Internation Participation, Gaziantep, Turkey, 8 - 10 October 2021

Merkezinde İnce Plaka Bulunan Kapalı Kutuda Isı ve Akış Analizi

5. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019, pp.53-61

Engel İçeren Kanallarda Isı Geçişine Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi

BİLTEK - Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, pp.166-174

Trapezoid Kesitli Kapalı Geometrilerde Doğal Taşınım İle Isı Geçişinin Analizi

BİLTEK - Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, pp.156-165

Dalmış Cisimler Etrafında Akış ve Isı Transferinin İncelenmesi

UBAK - 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kogresi, Konya, Turkey, 7 - 08 December 2019, vol.1, pp.73-82

Güneş Kolektörlerinde Farklı Örtü Malzemelerin Kullanımı

UBAK - 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 08 December 2019, vol.1, pp.83-92

İçeriden Isıtılan Yatay Duvarları Soğuk Kapalı Kutularda Birleşik Isı Transferi

4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, Turkey, 18 - 20 April 2018, vol.1, pp.157-163

Thermal Radiation and Turbulent Natural Convection Heat Transfer in Square Enclosure with a Vertically Hot Plate Inside

4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, Turkey, 18 - 20 April 2018, vol.1, pp.688-697

Combined Heat Transfer in an Enclosure with Different Side Wall Geometry

ICENS-4th International Conference on Engineering and Natural Sciences, Kiev, Ukraine, 2 - 06 May 2018, pp.786-794

Natural Convection Heat Transfer of a Nanofluid in 2D Enclosure: A Review

International Congress on Applied Science and Technology (ASTECH’xx2017), Malaga, Spain, 17 - 20 April 2017, pp.45

Three Dimensional Numerical Investigation of Heat Transfer and Fluid Flow in Circular Duct with Bends

International Congress on Applied Science and Technology (ASTECH’xx2017), Malaga, Spain, 17 - 20 April 2017

Bina Cephelerinde Güneş Duvarı Kullanımının Sayısal Analizi

IV. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 22 - 23 May 2014

Laminar Natural Convection Heat Transfer And Air Flow In Cubic Enclosures with Pin Fins attached to Hot Wall

SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEAT TRANSFER, FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS (HEFAT2010), Antalya, Turkey, 19 - 21 July 2010, pp.1545-1550

Metrics

Publication

32

Citation (WoS)

50

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

54

H-Index (Scopus)

2

Project

1

Thesis Advisory

5

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals