General Information

Institutional Information: Fen Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Böl., Çeviribilim Anabilim Dalı

Metrics

Publication

31
UN Sustainable Development Goals