Education Information

Education Information

 • 2003 - 2008 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1998 - 2003 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Klasik Türk Edebiyatında Yusuf u Züleyha Mesnevileri Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2000 Postgraduate

  Ahmet Mithat Efendi`nin Romanlarında Ahlak Anlayışı

  Van Yüzüncü Yil University, Fizikokimya A.D.

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English