Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Comparison of Conventional RT-PCR and Real-time RT-PCR Assays for Diagnosis of Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV)

The Journal of Turkish Phytopathology, vol.45, pp.53-62, 2016 (Other Refereed National Journals)

Detection of Several Important Viral Agents by Real-time PCR in Aegean Vineyards

The Journal of Turkish Phytopathology, vol.45, no.1, pp.21-30, 2016 (Other Refereed National Journals)

RNAi Teknolojisi ve Fitopatolojide Kullanım Alanları

Bahçe, vol.45, pp.569-573, 2016 (Other Refereed National Journals)

Farklı Asma Anaçları ile Aşılı Red Globe Üzüm Çeşidinin Fidan Randımanı Üzerine Bir Çalışma

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A, vol.27, pp.17-26, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ege Bölgesi’nde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinde Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV)’nin Yaygınlık Durumu

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A, vol.27, pp.627-636, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ege Bölgesi Bağ Alanlarina Ait Toprakların Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, no.1, pp.1101-1102, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Edremit Körfez Bölgesi’ndeki Satsuma Owari Mandarinlerinde Yaygın Olan Virüs ve Viroid Hastalıklarının Biyolojik ve Serolojik Yöntemlerle Saptanması

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, vol.5, no.2, pp.205-214, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effects of Shoot Tip Size on Virus Elemination in Grapes

X. International Scientific Agriculture Symposium ”AGROSYM 2019”, Jahorina, Bosnia And Herzegovina, 3 - 06 October 2019, pp.310

Next Generation Sequencing (NGS) Applications in Diagnosis of Grapevine Viruses and Viroids

1st International Molecular Plant Protection Congress, Adana, Turkey, 10 - 13 April 2019, pp.90-91

Klonal Preselection in Grapevine Variety Ekşi Kara (Vitis vinifera L.)

VI. International KOP Regional Development Symposium, Konya, Turkey, 26 - 27 November 2018

Comparison of Using Total RNA and SiRNA Templates in Next Generation Sequencing for Achievement of Grapevine Viruses and Viroids Detection

Final Meeting of COST-DIVAS Action: HTS Technologies for the study and diagnostic of plant viruses, Liege, Belgium, 26 November 2018, pp.77

Molecular Characterization of Grapevine pinot gris virus (GPGV) Isolates by Deep Sequencing

Final Meeting of COST-DIVAS Action: HTS Technologies for the study and diagnostic of plant viruses, Liege, Belgium, 26 - 30 November 2018, pp.30

The research on the prevalence of several newly identified grapevine-infecting viruses in Turkey

30th International Horticultural Congress, S28- Innovative Plant Protection in Horticulture (2nd International Symposium), İstanbul, Turkey, 12 - 17 August 2018, pp.3-4

Comparison of Different De novo Assembly Tools for Perceiving the Success of Grapevine Viruses and Viroids Detection in Next Generation Sequencing Data via Blastn

30th International Horticultural Congress, S28- Innovative Plant Protection in Horticulture (2nd International Symposium), İstanbul, Turkey, 12 - 17 August 2018, pp.30-31

The Effects of In Vitro Drought Stress on Some Biochemical Properties of Two Grape Rootstocks

IV. International Agriculture Congress, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.234

Deep Sequencing of Vitis vinifera L. cv. Narince for Diagnosis of Viral Agents

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.473

Molecular Characterization of Complete Genome of TR-N34 Grapevine Pinot gris virus Isolate in Turkey

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.640

Occurrence of Grapevine Roditis leaf discoloration-associated virus in Mediterranean Commercial Vineyards in Turkey

19th Congress of the International Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases of the Grapevine (ICVG), Santiago, Chile, 9 - 12 April 2018, pp.44-45

Grapevine Syrah virus-1 and Grapevine Pinot gris virus prevalence and variability in Turkish Grape Varieties

19th Congress of the International Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases of the Grapevine (ICVG), Santiago, Chile, 9 - 12 April 2018, pp.174-175

Diagnosis of Viruses and Viroids via Next Generation Sequencing in Local Grapevine, Turkey

Workshop on the use of NGS technologies for plant pest diagnostics, Bari, Italy, 22 November 2017, pp.18

COST Action FA1407: Empowering NGS Technologies for the Study and Diagnostic of Plant Viruses

International Workshop Plant Health: Challenges and Solutions, Antalya, Turkey, 23 - 28 April 2017, pp.62

Molecular survey and deep sequencing of Grapevine Pinot gris virus in Turkey

International Advances in Plant Virology (in conjunction with COST Action FA1407), London, Canada, 7 - 09 September 2016

Bağda Külleme Hastalığına (Erysiphe necator Schw.) Karşı Farklı İlaçlama Programlarının Etkinliğinin Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.582

Tomato spotted wilt virüs (TSWV)’ün Pelargonium spp., Gloxinia spp. ve Dahlia spp. Bitkilerinde Tespiti ve Karakterizasyonu

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.562

Molecular characterization of Grapevine yellow speckle viroid 1 detected in the Aegean Region vineyards of Turkey

18th Congress of the International Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases of the Grapevine (ICVG), Ankara, Turkey, 7 - 11 September 2015, pp.198-199

Biological indexing of Grapevine leafroll-associated viruses (GLRaVs) in Aegean Vineyards, Turkey

18th Congress of the International Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases of the Grapevine (ICVG), Ankara, Turkey, 7 - 11 September 2015, pp.176-177

First Report of Australian grapevine viroid (AGVd) in the Aegean Region Vineyards of Turkey

18th Congress of the International Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases of the Grapevine (ICVG), Ankara, Turkey, 7 - 11 September 2015, pp.196-197

Partial molecular characterization of Grapevine leafroll-associated virus 4 (GLRaV-4) in Aegean Vineyards, Turkey

18th Congress of the International Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases of the Grapevine (ICVG), Ankara, Turkey, 7 - 11 September 2015, pp.178-179

Comparison of molecular hybridization, real time PCR and classical PCR techniques for diagnosis of GYSVD-1 (Grapevine yellow speckle viroid-1)

18th Congress of the International Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases of the Grapevine (ICVG), Ankara, Turkey, 7 - 11 September 2015, pp.206-207

Occurence of Grapevine leafroll-associated viruses (GLRaVs) in Aegean Vineyards, Turkey

18th Congress of the InternationalCouncil for the Study of Virus and Virus-like Diseases of the Grapevine (ICVG), Ankara, Turkey, 7 - 11 September 2015, pp.44-45

RNAi Teknolojisi ve Fitopatolojide Kullanım Alanları

VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 25 - 29 August 2015, pp.151

In Vitro Kuraklık Stresi Uygulamalarının 1613C Asma Anacında Osmotin Gen Ekspresyonuna Etkisi

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi, Nevşehir, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.526

Examination of Some Physical Properties of Aegean Region Vineyard Soils

Agribalkan Balkan Agriculture Congress, Edirne, Turkey, 8 - 11 September 2014, pp.665

Ege Bölgesi Bağ Alanlarında Yaprak Kıvrılması Hastalığı ile İlişkili 4 Yeni Ampelovirus

Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 February 2014, pp.200

Effects of Fungicide Spray Programs on Quality Criteria in Sultana Seedless Grape

34. World Congress of Vine and Wine, “The Wine Construction”, Porto, Portugal, 20 - 27 June 2011

Bağlarımızı Tehdit Eden Önemli Bir Virüs Hastalığı: Grapevine fanleaf nepovirüs (GFLV)

I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu, Manisa, Turkey, 17 - 19 February 2011, pp.158-164

Detection and identification of Citrus tristeza virus isolates from different citrus growing regions of Turkey

XVII. Conference of the International Organization of Citrus Virologist (IOCV), Adana, Turkey, 22 - 26 October 2007, pp.59

Books & Book Chapters

Bitkisel Üretimde Hastalıklar ve Mücadelesi

in: Bahçıvanlık El Kitabı, Şener Sabri, Müftüoğlu Nuray Mücella, Kelkit Abdullah, Editor, As-De Basın Yayın Reklam ve Matbaacılık San.Tic.Ltd.Şti., Çanakkale, pp.223-264, 2005