Assoc. Prof.MURAT AYDIN


Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Abd


Research Areas: Law

Education Information

2008 - 2011

2008 - 2011

Doctorate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

2006 - 2008

2006 - 2008

Postgraduate

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Law, Turkey

Research Areas

Law

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Assistant Professor

Eskisehir Osmangazi University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

2012 - 2022

2012 - 2022

Assistant Professor

Selcuk University, Faculty Of Law, Department Of Publıc Law

2006 - 2012

2006 - 2012

Research Assistant

Selcuk University, Faculty Of Law, Department Of Publıc Law

Articles Published in Other Journals

2022

2022

TÜRK CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA DAVAYA KATILMA VE KANUN YOLLARINA ETKİSİ

AYDIN M.

Legal Hukuk Dergisi, vol.20, no.235, pp.2463-2510, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

İşlenemez Suç Elverişsiz Teşebbüs

AYDIN M.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.77-104, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Yüz Nakline Hukuksal Bir Bakış

AYDIN M.

Tıp Hukuku Dergisi, vol.1, no.1, pp.101-115, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Türk Hukukunda ve Amerikan Hukukunda Arama Kararı

AYDIN M.

Terazi Hukuk Dergisi, no.66, pp.14-21, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Ceza Muhakemesinde Basit Elkoyma Koruma Tedbiri

AYDIN M.

Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, no.21, pp.45-51, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

İCRA VE İFLAS KANUNUN’NUN 342. MADDESİ İLE TÜRK CEZA KANUNU’NUN 290. MADDESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

AYDIN M.

8. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 June 2022

2016

2016

YAŞLILIKTA HUKUKİ SORUNLAR

AYDIN M.

DEĞİŞEN DEĞERLER VE YENİ VERİLER IŞIĞINDA YAŞLILIK SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 22 May 2016

2016

2016

Beden Muayenesi Genetik Moleküler İncelemeler ve Fiziki Kimliğin Tespiti

DÜLGER İ., AKBULUT B., CİN M. O., AYDIN M.

11. Ceza Hukuku Günleri, İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 2016, pp.353-372

2015

2015

Tıbbi Müdahalelerde Mahremiyet ve Ceza Sorumluluğu

AYDIN M.

Uluslararası Katılımlı Vaka Tartışmalı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi, Muğla, Turkey, 2 - 05 September 2015

2015

2015

Organ Nakli ve Hukuk

AYDIN M.

Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sertifikasyon Eğitimi Toplantısı, Ankara, Turkey, 23 - 27 March 2015

2014

2014

Türk Hukukunda Organ Nakli

AYDIN M.

Organ Bağışında Uyum için Teknik Yardım Projesi İkinci Medya Toplantısı, İstanbul, Turkey, 11 June 2014

2014

2014

ORGAN NAKLİNİN HUKUKSAL BOYUTU

AYDIN M.

ORGAN BAĞIŞINDA UYUM İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ 1. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 29 May 2014

2013

2013

Ceza Muhakemesinde Yetki ve Görev

AYDIN M.

8. Yılında Yeni Ceza Adaleti Sistemi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 31 May - 01 June 2013

2012

2012

Actus Reus

AYDIN M.

Conference of the International Journal of Arts & Sciences, Germany, 3 - 07 December 2012, pp.107

2013

2013

Hemşirelerin Hukuki Sorumluluğu

AYDIN M.

Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar, Denizli, Turkey, 11 - 12 April 2013

2013

2013

Organ Naklinin Hukuksal Boyutu

AYDIN M.

Beyin Ölümü, Donör Bakımı ve Organ Nakli Sempozyumu, İzmir, Turkey, 13 March 2013

2013

2013

ORGAN NAKLİNİN HUKUKA UYGUNLUK ŞARTLARI VE CEZA HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYDIN M.

ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ SERTİFİKASYON EĞİTİMİ, Ankara, Turkey, 11 February 2013

2011

2011

Rape Crime In Turkish Criminal Law

AYDIN M.

International Journal of Arts & Sciences, Germany, 26 November - 02 December 2011, pp.105-109

2009

2009

Adli Vakalarda Yasal Sorumluluklar

AYDIN M.

Aile İçi Şiddet Vakalarında Sağlık Profesyonellerinin Yasal Sorumlulukları ve Adli Vaka Süreci, Afyonkarahisar, Turkey, 26 May 2009

2009

2009

ORGAN BAĞIŞININ HUKUKİ YÖNÜ

AYDIN M.

ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EĞİTİM KURSU, Antalya, Turkey, 23 February 2009

2008

2008

Hemşirelik Tıbbi Müdahalelerinde Cezai Sorumluluk

AYDIN M.

Hemşirelik Haftası Programı ve Paneli, Konya, Turkey, 12 - 18 May 2008

2008

2008

Tıp Ceza Hukukunda Organ Ticareti Suçu

AYDIN M.

V. TÜRK ALMAN TIP HUKUKU SEMPOZYUMU, TIP CEZA HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI, Ankara, Turkey, 28 February - 01 April 2008, pp.367-400

Books & Book Chapters

2009

2009

Organ ve Doku Naklinde Verici Açısından Doğabilecek Hukuksal Problemler

AYDIN M.

in: Organ Nakli ve Organ Ticareti Suçu Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 10, Yener Ünver, Editor, SEÇKİN YAYINEVİ, Ankara, pp.161-172, 2009

Scientific Refereeing

June 2022

June 2022

LEGAL HUKUK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2022

June 2022

8. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu

Conference Paper (Full Text)