Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Robinow sendromlu hastanın dental tedavi stratejisi ve oral-maksillofasiyal bulguları: Nadir bir olgu sunumu

29. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 15 October 2023

Dentinogenezis İmperfekta Tip 2 Olgusunda Tedavi Yaklaşımı

Uluslararası 3.Dental Oral Enfeksiyonlar (3.DOİNF) Ve 2.Ağız Mikrobiyotası Kongresi, Sakarya, Turkey, 6 - 08 October 2023

Odontojenik Enfeksiyonlara Bağlı Görülen Ciddi Klinik Komplikasyonlar ve Tedavileri

Uluslararası 3.Dental Oral Enfeksiyonlar (3.DOİNF) Ve 2.Ağız Mikrobiyotası Kongresi, Sakarya, Turkey, 6 - 08 October 2023

Tedavi edilmemiş avülsiyon vakasının anterior fiber- reinforced rezin kompozit pontik uygulaması ile geçici tedavisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 May 2023

Mandibular kanin dişin avülsiyon sonrası replantasyonu ve takibi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 May 2023

Lokalize juvenil spongiotik gingival hiperplazi hakkında mini literatür derlemesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 May 2023

Oral Aftlarla İlgili Youtube Videolarının Kalite Ve İçeriklerinin Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 - 25 February 2023

Ergenlik Dönemindeki Hastada Kabakulak Olgusu Ve Mini Literatür Derlemesi

2. Uluslararası Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 - 26 February 2023

COVID-19 Pandemisinin Diş Hekimliği Teorik, Pratik ve Uygulamalı Eğitimine Etkisi

10. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 20 - 23 October 2022

Görme engelli çocuklarda ağız ve diş sağlığı eğitimi

28. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Turkey, 6 - 09 October 2022

Goldenhar sendromlu hastanın dental rehabilitasyonu

28. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Turkey, 6 - 09 October 2022

Sosyal medyanın çocukların diş hekimliğine bakış açısına etkisi

28. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Turkey, 6 - 09 October 2022

Anne Sütünün Oral Mikrobiyotaya Etkisi

2. Uluslararası Dental-Oral Enfeksiyonlar Ve 1. Ağız Mikrobiyotası Kongresi, Turkey, 18 - 20 March 2022

Çocuklarda Odontojenik Enfeksiyonların Yayılımı

2. Uluslararası Dental-Oral Enfeksiyonlar Ve 1. Ağız Mikrobiyotası Kongresi, Turkey, 18 - 20 March 2022

Çocuklarda Kromojen Bakterilerin Sebep Olduğu Diş Renklenmeleri

2. Uluslararası Dental-Oral Enfeksiyonlar Ve 1. Ağız Mikrobiyotası Kongresi, Turkey, 18 - 20 March 2022

Pediatrik Hastada Geniş Bir Radiküler Kist Lezyonunun Multidisipliner Tedavisi/ Multidisciplinary Treatment of A Large Radicular Cyst Lesıon in A Pediatric Patient

Sivas Cumhuriyet University Faculty of Dentistry 1st International Dental Congress, Sivas, Turkey, 23 - 25 November 2021, pp.199-200

Diş Hekimlerinin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi, Algı ve Tutumları

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.261

Çocuk Hastada Apikal Cerrahi- 2 Yıl Takip

TAOMS 26th International Scientific Congress, 28 April - 02 May 2019

Güncel Lokal Anestezi Yöntemlerine Genel BakışOverview of Current Local Anesthesia Methods

TAOMS 26th International Scientific Congress, Girne, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019

Çocuk Hastada Transmigre Mandibular Kanin İle İlişkili Dentigeröz Kist Nadir Bir Olgu Sunumu

25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi- İzmir Dişhekimleri Odası, İzmir, Turkey, 9 - 11 November 2018

Çocuk Hastalarda Meziodens Prevalansı ve Karakteristik Özellikleri

25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi- İzmir Dişhekimleri Odası, İzmir, Turkey, 9 - 11 November 2018

Anterior fiber-reinforced resin composite pontic in a single visit: A case report

1. International Congress on Preventive Dentistry, Erzurum, Turkey, 5 - 08 March 2018

Cherubism Tanısı Alan İki Kardeşin 5 Yıllık Takibi

24. Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi - İzmir Diş Hekimleri Odası, İzmir, Turkey, 10 - 12 November 2017

Books & Book Chapters

COVID-19 PANDEMİSİNİN DİŞ HEKİMLİĞİ TEORİK, PRATİK VE UYGULAMALI EĞİTİMİNE ETKİSİ

in: Mesleki Eğitim Ve Ekonomide Güncel Yaklaşımlar, ŞENGEL SALİM, Editor, DETAY YAYINCILIK, pp.53-60, 2022

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN DOĞAL REMİNERALİZASYON AJANLARI

in: Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar VI, BAKIR BUKET, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, pp.43-56, 2022

REKÜRRENT AFTÖZ STOMATİT TEDAVİSİNDE KULLANILAN BİTKİLER

in: Diş Hekimliğinde Yeni Yaklaşımlar, ÇELEN FİGEN, Editor, İKSAD PUBLISHING HOUSE, pp.45-84, 2022

ÇOCUKLARDA ODONTOJENİK ENFEKSİYONLARIN YAYILIMI

in: Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar VI, BAKIR BUKET, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, pp.57-68, 2022

DENTAL ANKSİYETE YÖNETİMİ – AROMATERAPİ

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 2, , Editor, Gece yayınevi, pp.73-88, 2021

SAĞLIK ALANINDA TELE UYGULAMALAR VE COVID-19 PANDEMİSİ

in: Sağlık bilimlerinde teori ve araştırmalar Cilt I, Cem Evereklioğlu, Metin Ünlü, Editor, Gece yayınevi, pp.411-426, 2020

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE DENTAL RESTORATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ

in: Diş Hekimliğinde Dün ve Bugün, Refika TOPAL, Editor, İksad Yayınevi, pp.59-86, 2020

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DUDAK DAMAK YARIKLI HASTALARA YAKLAŞIM

in: Sağlık bilimlerinde teori ve araştırmalar Cilt I, Cem Evereklioğlu, Metin Ünlü, Editor, Gece yayınevi, pp.13-34, 2020

SÜT DİŞLERİNDE LEZYON STERİLİZASYONU VE DOKU ONARIMI

in: Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II Cilt 1, , Editor, Gece yayınevi, pp.277-292, 2020

Metrics

Publication

68

Citation (WoS)

32

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

36

H-Index (Scopus)

3

Project

1

Open Access

8