Arş.Gör.

DUYGU TANIDI


Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Yeniçağ Tarihi A.D.

Eğitim Bilgileri

2013 - 2020

2013 - 2020

Doktora

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr), Türkiye

2010 - 2013

2010 - 2013

Yüksek Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi (Yl) (Tezli), Türkiye

2008 - 2009

2008 - 2009

Yüksek Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilim. Ens., Türkiye

2000 - 2006

2000 - 2006

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Doktora

Şer’xxiyye Sicilleri’xxne göre XVIII. yüzyılda Rusçuk’xxta suç ve ceza

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr)

2013

2013

Yüksek Lisans

R-3 NUMARALI RUSÇUK ŞER'İYYE SİCİLİNİN ÇEVİRİYAZISI VE TAHLİLİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Tarih

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Merkez Müdür Yardımcısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

YENİÇAĞ OSMANLI SOSYAL TARİHİ

Lisans

Lisans

YENİÇAĞ OSMANLI SOSYAL TARİHİ

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Leslie Pierce, Hürrem Sultan

Tanıdı D.

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, sa.56, ss.331-334, 2020 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

XVIII. Yüzyılda Rusçuk’ta İşlenen Fiziksel Suçlar

TANIDI D.

Vakanüvis Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.976-1002, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Suraiya Faroqhi-Devletle Başa Çıkmak: Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasal Çatışmalar ve Suç 1550-1720, Alfa Tarih, İstanbul Ekim 2016, 245 sayfa

TANIDI D.

OTAM, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, sa.45, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

XVII. YÜZYILIN SON YILLARINA AİT BİR ŞER’İYYE SİCİLİNE GÖRE RUSÇUK’TA SOSYAL HAYAT

TANIDI D.

Esogü Tarih Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.41-63, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Mehrard Kia, Osmanlı İmparatorluğu’xxnda Gündelik Hayat

TANIDI D.

Tarih Kritik Dergisi, cilt.2, sa.4, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Slaves and Female Slaves at Ruse according to Court Register between 1657-1698

TANIDI D.

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, sa.34, ss.219-235, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

XVIII. Yüzyılda Rusçuk’ta Firari Askerler ve Etkileri: Deserters At Ruse In the XVIII. Century and Their Impacts

TANIDI D.

UBAK 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi( 22 – 23 Ağustos 2020 ), Boğazkale / Hattuşa, Çorum (pandemi sebebiyle online)., online, Türkiye, 22 - 23 Ağustos 2020

2015

2015

Rusçuk Toplumu ve II. Viyana Bozgunu

TANIDI D.

Kurtuba Akademi Sosyal Bilimler II. Öğrenci Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 27 - 28 Mart 2015, ss.48-71

2015

2015

1682 1688 ARASI RUSÇUK MAHKEMESİ NE İNTİKAL EDEN YEREL DAVALAR

TANIDI D.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİEDEBİYAT FAKÜLTESİ III. GENÇ AKADEMİSYENLER SEMPOZYUMU, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Osmanlı Ceza Hukukuna Ait Kaynak Türler

TANIDI D.

TARİH ARAŞTIRMALARI 3, Aydın EFE, M. Fatih SANSAR, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.111-122, 2020

2020

2020

XVI. Yy. Mühimme Defterlerine Göre İpsala’da Suç Olgusu

TANIDI D.

Her Yönüyle İpsala Sosyal Bilimler, Cilt 1, Halûk Kayıcı-Emin Ünsal, Editör, Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne, ss.107-125, 2020

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2020

Aralık 2020

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ESCI Kapsamındaki Dergi