Education Information

Education Information

 • 2017 - 2020 Associate Degree

  Anadolu University, Açıköğretim Fakültesi, Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü, Turkey

 • 2012 - 2015 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği (Dr), Turkey

 • 2008 - 2012 Postgraduate

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Akdeniz University, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu, Seyahat İşletmeciliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Otel işletmelerinde presenteeism sorunu: Algılanan örgütsel destek ve iş-aile çatışması açısından bir inceleme

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği (Dr)

 • 2012 Postgraduate

  Kadın çalışanların müşteri memnuniyetine etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli)