Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The effect of Islamic work ethic on person-organization fit and workplace deviance in hotels

INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC AND MIDDLE EASTERN FINANCE AND MANAGEMENT, vol.14, no.1, pp.164-182, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier

VFR travel interactions through the lens of the host

JOURNAL OF VACATION MARKETING, vol.26, no.4, pp.397-411, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Eskişehir’in Alternatif Turizmi Üzerine Bir Değerlendirme

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.185-197, 2020 (Other Refereed National Journals)

Gastronomik Ögelerin Turizm Faaliyetlerindeki Yeri: Tanıtım Bültenleri Üzerine Bir Araştırma

Business and Management Studies: An International Journal, vol.8, no.2, pp.2431-2448, 2020 (Other Refereed National Journals)

Otel Çalışanlarının Presenteeisme (İşte Var Olamama) İlişkin Görüşleri

3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, vol.55, no.2, pp.1078-1089, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kriz Algısının Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: Özyeterliğin Aracılık Rolü

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.2142-2150, 2020 (Other Refereed National Journals)

Konaklama İşletmelerinde Çevre Dostu Yönetim: Uygulamalar Açısından Bir Değerlendirme

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.263-278, 2020 (Other Refereed National Journals)

Festival Algısı, Festival Memnuniyeti, Festival Değeri ve Aidiyet İlişkisi: Eskişehir Sokak Lezzetleri Festivali Örneği

Business Management Studies: An International Journal, vol.8, no.1, pp.1096-1112, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kapadokya’ya Yönelik Algılar: Bir Metafor Analizi

Turkish Studies, vol.15, no.1, pp.261-276, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kriz ve Meslekten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.20, pp.301-317, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alternatif Turizme Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.22, no.2, pp.813-824, 2019 (Other Refereed National Journals)

Toplum Temelli Turizm: Lavanta Kokulu Köy Örneği

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.4, pp.1211-1227, 2019 (Other Refereed National Journals)

Alternatif Turizmin Bazı Türleri Üzerine Bir Değerlendirme

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.5, no.4, pp.422-438, 2017 (Other Refereed National Journals)

İş Hayatında Presenteeism: Otel İşletmeleri Açısından BirDeğerlendirme

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.4, pp.123-136, 2015 (Other Refereed National Journals)

Konaklama İşletmelerinde Nepotizm ve Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Bir Araştırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.32, pp.62-77, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kadın Çalışanların Müşteri Memnuniyetine Etkisinin Değerlendirilmesi

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.10, no.2, pp.6-24, 2013 (Other Refereed National Journals)

Fuar Organizasyonlarının Yerel Ekonomiye ve Tekrar Gelme Niyetine Etkileri: Bursa Örneği

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.63-73, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aşırı Turizm (Overtourism): Neden, Sonuç Bağlamında Kavramsal Bir Yaklaşım

International Travel and Tourism Dynamics: Overtourism, Ankara, Turkey, 8 - 10 October 2020, pp.348-350

Eko-Rehber, Gastro-Rehber ve Eko-Gastronomi

3.ULUSLARARASI ASYA MODERN BİLİMLER KONGRESİ, 28 - 29 February 2020

Analysis of the Concepts of Tourism and Tourist by Metaphors

4th International Tourism Congress, 16 - 19 October 2019, pp.399-407

Arkadaş ve Akraba Ziyareti: Ürgüp Örneği

20. Ulusal Turizm Kongresi, Turkey, 16 - 19 October 2019

Yayla Turizmi: Karadeniz Bölgesi’ne Düzenlenen Yayla TurlarıÜzerine Bir İnceleme

II. UluslararasıCoğrafya Eğitimi Kongresi (Ucek 2019), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019

Toplum Temelli Turizme Kavramsal Bir Bakış

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 26 - 27 April 2019

An Evaluation on Community Based Tourism: The Case of Lavender Scented Village

THE 11th TOURISM OUTLOOK CONFERENCE, Eskişehir, Turkey, 2 - 05 October 2018, pp.562-573

Presenteeism: Literatüre Bakış ve İçerik Analizi

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, 13 - 15 October 2017, pp.280-288

Presenteeism: Lİteratüre Bakış ve İçerik Analizi

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.266-274 Creative Commons License

A Study on Job Ads of Hotel Businesses for Women Employees

VII. European Conference on Social And Behavioral Sciences, 11 - 13 June 2015

2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği Bağlamında Eskişehir

13. Ulusal Turizm Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 09 December 2012, pp.271-279

Books & Book Chapters

Overtourism in Communities

in: The Routledge Handbook of Community Based Tourism Management Concepts, Issues Implications, Sandeep Kumar Walia, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.351-360, 2020

Relationship BetweenWork-Family Conflict andTurnover Intention:A Meta-Analysis of theResearches on Tourism

in: Organizational Behavior Challenges in the Tourism Industry, Aydın, Ş., Dedeoglu, B.,B., Çoban, Ö., Editor, IGI GLOBAL, pp.372-386, 2020

Effect of Ethnocentrism on Tourist-Tourist Interaction

in: Academic Studies in Social Sciences, Hasan Babacan, Meriç Eraslan, Abidin Temizer, Editor, IVPE, pp.676-678, 2020

A SUSTAINABLE TOOL IN DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNITIES:COMMUNITY BASED TOURISM (CBT)PROJECTS AND CASES IN TURKEY

in: Selected Studies on Rural Tourism and Development, Çetin Akkuş, Gülizar Akkuş, Editor, Cambridge Scholar Publishing, pp.131-141, 2018