Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Analysis of cochlear implant revision surgeries

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, vol.278, no.3, pp.675-682, 2021 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Septal stapler use during septum surgery

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.270, no.3, pp.939-943, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Evaluation of nasal airway alterations associated with septorhinoplasty by both objective and subjective methods.

European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, vol.270, no.1, pp.99-106, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Use of cone beam computed tomography in otolaryngologic treatments

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.269, no.3, pp.711-720, 2012 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Use of rhinomanometry in common rhinologic disorders

EXPERT REVIEW OF MEDICAL DEVICES, vol.8, no.6, pp.769-777, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Sessiz mastoidit: İki olgu sunumu

TURKISH JOURNAL of CLINICS and LABORATORY, vol.10, no.1, pp.113-116, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Sinonazal inverted papillom: Tek merkeze ait 38 olgunun değerlendirilmesi

Kulak Burun Boğaz Uygulamaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.7-12, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Lingual Osseous Choristoma

TURKISH ARCHIVES OF OTORHINOLARYNGOLOGY-TURK OTORINOLARENGOLOJI ARSIVI, vol.54, no.2, pp.86-88, 2016 (ESCI) identifier identifier identifier

The Analysis of Patients Operated for Frontal Sinus Osteomas

TURKISH ARCHIVES OF OTORHINOLARYNGOLOGY-TURK OTORINOLARENGOLOJI ARSIVI, vol.53, no.4, pp.144-149, 2015 (ESCI) Creative Commons License identifier

Large Submental Epidermoid Cyst A Report of Two Cases

Causapedia, vol.3, pp.870, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Koklear İmplantasyon

Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics, vol.6, no.3, pp.54-59, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Nadir bir olgu sunumu orta kulak ve dış kulak yolu rabdomyosarkomu

Osmangazi Journal Medicine, vol.34, no.3, pp.42-45, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Nazal kavitenin ekstramedüller plazmositomu bir olgu sunumu

OSMANGAZİ TIP DERGİSİ, vol.3, no.33, pp.14-19, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Beyin Omurilik Sıvısı (Bos) Rinoreye Endoskopik Yaklaşım: Klinik Deneyimlerimiz

Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Sanal Kongresi 2020, Turkey, 26 - 28 November 2020

Endoskopik Kulak Cerrahisi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Deneyimi

Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Sanal Kongresi 2020, 26 - 28 November 2020

Vokal Kord Displastik Lezyonlarının Uzun Dönem Takiplerinde İnvaziv Karsinom Gelişme Riski

41.Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

Malign Eksternal Otit:Olgu Sunumu

41.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

İntrakraniyel ve İntratemporal Komplikasyonlarla Sonuçlanan Akut Otitis Media Olgu Sunusu

41.Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

İntrakranial ve intratemporal komplikasyonlarla sonuçlanan akut otitis media olgusu

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

Muscle Tension Voice Disorders

20th Rhinocamp Meeting, Marmaris/Muğla, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.64-65

Erişkinde Vokal Kord Kavernöz Hemanjiomu Nadir Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Değerlendirilmesi

39.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

Kikuchi Fujimoto Hastalığında Çok Nadir Bir Lokalizasyon Parotis Bezi

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

Karotis Cisimciği Paragangliomalarında Klinik Deneyim ve Sonuçlarımız

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

Tiroglossal Duktus Kist ve Fistülleri 54 Olguluk İnceleme

39.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

Smell Disorders in Patient with Allergic Rhinitis

18th Rhinocamp Meeting, Marmaris/Muğla, Turkey, 17 - 21 May 2017, pp.49

Functional Voice Disorders

18th Rhinocamp Meeting, Marmaris/Muğla, Turkey, 17 - 21 May 2017, pp.50-51

Oral Kavite Kanseri Hastalarımızın Retrospektif Analizi

38.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2016 Sustainable Development

Ani İşitme Kayıplı Hastaların Retrospektif Analizi

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Boyunda Dev Pleomorfik Adenom Olgu Sunumu

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Erişkin Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında VEMP Bulguları

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 - 30 October 2016

Oral Kavite Kanserli Tanılı Hastalarımızın Retrospektif Analizi

38. TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 26 - 30 October 2016 Sustainable Development

Silent Mastoidit İki Olgu Sunumu

İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 8.Kongresi, Turkey, 22 - 25 September 2016

THE RATE AND ETİOLOGY OF COCHLEAR IMPLANT FAILURE

The Mediterranean Society of Otology and Audiology (MSOA) 15th International Meeting, 28 - 30 April 2016

Orta Kulakta Tükrük Bezi Koristomu Olgu Sunumu

12.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 April 2016

Lingual Osseöz Koristom Bir olgu sunumu

37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya. 2015, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Frontolateral larenjektomi uyguladığımız olguların analizi

37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 27 - 31 October 2015

Nükseden Vokal Kord Granülomu Olan Olguda Cerrahi Öncesi Ses Terapisinin Etkisi

37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya. 2015, Antalya, Turkey, 30 October 2015

Baş Boyun kanserli hastalarda gizli lenf nodu metastazı oranı

37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya. 2015, Turkey, 29 October 2015 Sustainable Development

Sinonazal maligniteli olgularımızda tedavi sonuçları

37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya. 2015, Turkey, 28 October 2015

Bilateral vocal cord paralysis

4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2014, pp.279

Is every respiratory failure a myasthenic crisis

4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2014, pp.331-332

Dev Vallekula Kisti: Olgu Sunumu

36. Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2014

Ani İşitme Kaybında Otoimmünitenin Rolü

3. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2014

Ani işitme kaybında otoimmünitenin rolü

III.Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2014

Tip 1 Timpanoplasti olgularında kullanılan greft materyallerinin seçimi ve işitme sonuçları

11.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 April 2014

Diagnostic Tests Used in Eustachian Tube Dysfunction

11. Rhinocamp Winter, St. Moritz, Switzerland, 12 - 16 March 2014

Langerhans Cell Histiocystosis of Temporal Bone

The 29.th Politzer Society Meeting, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013

Ani işitme kayıplı olgularımızda eşlik eden radyolojik bulgular

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013

Cerrahi olarak tedavi edilen larenks kanserlerinde Fascin 1 ve Galectin 3 ün prognostik önemi

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 November 2013 Sustainable Development

Incomplete Partitions: Similarities And Differences

European Society of Head and Neck Radiology 2013, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2013

Ortner’s Syndrome: Two Case Reports

European Society of Head and Neck Radiology 2013, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2013

Dış kulak yolu kolesteatomu: BT ve MRG bulguları

33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012

Sfenoid Kemiğin Kavernöz Hemanjiomu

34. Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Turkey, 10 October 2012

Koklear İmplantasyon Sonuçlarımız

10. Uluslararası KBB BBC Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 April 2012

REİNKE ÖDEMLİ HASTALARDA CERRAHİ TEDAVİNİN

33. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2011

Books & Book Chapters

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo

in: Vertigoya Güncel Yaklaşım: Tanıdan Tedaviye, İncesulu Armağan, Erbek Seyra, Editor, Türkiye Klinikleri Ortadoğu Yayıncılık, pp.118-123, 2020

Kanser geri dönüyor

in: Sesim, Cemal Cingi, Nuray Bayar Muluk, Editor, Sebad Yayınları, Eskişehir, pp.51-58, 2017

Larinks Anatomisi ve Fizyolojisi

in: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi, Muharrem Gerçeker, Editor, MN Medikal Nobel Kitapevi, Ankara, pp.721-733, 2014