Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2011 - Continues Professor

  Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

 • 2010 - 2010 Associate Professor

  Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

 • 1998 - 2004 Assistant Professor

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi

Non Academic Experience

 • 2010 - Continues Çocuk Endokrinoloji bilimdalı başkanı ve öğretim üyesi

  Eskişehir Osmangazi Ünivresitesi Tıp Faükltesi

 • 2005 - 2010 Çocuk endokrinoloji uzmanı

  Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • 1998 - 2005 Yard.Doç.Dr. ve Doç.Dr.

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2002 - 2003 FELLOW

  Manchester University

Courses

 • Undergraduate Kalsiyum Metabolizması Bozuklukları

 • Undergraduate Hipoparatiroidi

 • Undergraduate Raşitizm

 • Undergraduate Tip 1 Diabetes mellitus

 • Associate Degree Hipoglisemi

 • Associate Degree Tip 1 Diyabet Tanı, Tedavi

 • Undergraduate Konjenital hipotiroidi

 • Associate Degree Puberte Bozuklukları

 • Associate Degree Kalsiyum Metabolizması Bozuklukları: Hipokalsemi

 • Undergraduate Konjenital adrenal hiperplazi

 • Undergraduate Cinsel farklılaşma bozuklukları

 • Associate Degree Adrenal Yetmezlik

 • Undergraduate Diyabetik Ketoasidoz Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

 • Associate Degree Hipoparatiroidi

 • Undergraduate ERken Puberte

 • Associate Degree Gonadal Hastalıklara Yaklaşım

 • Associate Degree Genital Sistem Muayenesi

 • Undergraduate Hipoglisemi

 • Undergraduate Puberte bozuklukları

 • Undergraduate Genital Sistem Hastalıkları

 • Undergraduate Diyabet Ketoasidoz Tanı ve Tedavi Prensipleri

 • Undergraduate Adrenal Yetmezlik

 • Undergraduate Tip 1 Diyabetes Mellitus: Etyopatogenez, Epidemiyoloji, Tanı ve Tedavi

 • Undergraduate Genital Farklılaşma Fizyolojisi, Cinsel Farklılaşma Bozuklukları