Education Information

Education Information

 • 2011 - 2014 Doctorate

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Dr), Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Mugla Sitki Kocman University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  İngiltere’deki öğretmenlerin çokkültürlü öğretim yeterlikleri ile Türk öğrencilerin kültürleşme tercihlerinin okula aidiyet duygusu ve akademik başarıyla ilişkisi

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Dr)

 • 2010 Postgraduate

  İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık algılarının bazı değişkenler açısında incelenmesi

  Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli)