Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Romany States of Education in Turkey: A Qualitative Study

The Urban Review, vol.50, no.3, pp.402-429, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Consistency or discrepancy? Rethinking schools from organizational hypocrisy to integrity

Management in Education, vol.31, no.3, pp.118-124, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel İkiyüzlülük ve Bütünlüğün Türkiye Bağlamında İncelenmesi: Teorik Bir Çözümleme

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.23, no.3, pp.465-504, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Çokkültürlü eğitim ve çok kültürlü öğretim yeterliğine ilişkin teorik birçözümleme

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, vol.6, no.11, pp.79-102, 2015 (Other Refereed National Journals)

Change Interventions of the Ministry of National Education An Evaluation from an Organizational Perspective

Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, vol.4, no.1, pp.78-103, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hasan Ali Yücel: A Leader Transforming Turkish Education and Culture between Years 1938 and 1946

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.3, pp.21-42, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşmeleri Üzerine Yordamsal Bir Analiz

İlköğretim Online, vol.12, no.4, pp.1041-1055, 2013 (Other Refereed National Journals)

Investigating Graduate and Non-Graduate Teachers’ Views About Educational

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.65-85, 2013 (Other Refereed National Journals)

Mesleki Eğitim Merkezlerinin, Çırakların Mesleki Gelişimine Katkısına ve Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Bir Araştırma

International Online Journal of Educational Sciences, vol.5, no.1, pp.111-128, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Organizational change process: A study in Turkish Primary Public Schools

Educational Planning, vol.21, no.2, pp.19-39, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Resistance to change and ways of reducing resistance in educational organizations

European Journal of Research on Education, vol.1, no.1, pp.14-21, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Risking Autonomy: Comparing Teachers And Senior Leaders İn England And Turkey

The European Conference on Educational Research (ECER), Hamburg, Germany, 2 - 06 September 2019

Does autonomy exist? A comparison between school teachand senior leaders in England and Turkey

British Educational Leadership and Educational Research Society (BELMAS) Annual Conference 2019, Leicester, England, 12 - 14 July 2019

Eğitim Örgütlerinde Örgütsel İkiyüzlülüğün Üstesinden Gelme Yolları

9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018

A Qualitative Study on Antecedents and Consequences of Organizational Hypocrisy in Schools

European Conference on Educational Research, Bolzano, Italy, 3 - 07 September 2018

The Evaluation of Preservice Teachers’ Cultural Competence: A Comparative Study

American Educational Research Association 2018 Annual Meeting, New York, United States Of America, 13 - 17 April 2018

Antecedents and Consequences of Organizational Hypocrisy in Schools

American Educational Research Association 2018 Annual Meeting, New York, United States Of America, 13 - 17 April 2018

Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Değerlendirilmesi: Nitel Bir Araştırma

8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.694-696

“How do I Understand Others?”: The Evaluation of Pre-Service Teachers’ Cultural Competence

European Conference on Educational Research 2017 Annual Meeting, Kopenhag, Denmark, 22 - 25 August 2017

Educators’ Perceptions about School Community Relations in Turkey

European Conference on Educational Research 2017 Annual Meeting, Kopenhag, Denmark, 22 - 25 August 2017

A Comparative Assessment of Evidence Based Education Policies in Turkey and the UK

British Educational Research Association 2016 Annual Meeting, Leeds, England, 13 - 15 September 2016

Democracy for Social Justice A Study on Perceptions of Prospective Teachers European Conference on Educational Research 23 26 August 2016 Dublin Ireland ECER 2016 Avrupa Eğitim Araştırmaları Konferansı 2016

European Conference on Educational Research 23-26 August 2016 Dublin, Ireland (ECER) 2016 (Avrupa Eğitim Araştırmaları Konferansı 2016), 23 - 26 August 2016

Democracy for Social Justice: An Inquiry into the Perceptions of Prospective Teachers

European Conference on Educational Research 2016 Meeting, Dublin, Ireland, 23 - 26 August 2016

Okulda sosyal adalet Öğretmen yetiştirme açısından bir bakış

3. International Eurasian Educational Research Congress. Muğla University, 31 May - 03 June 2016

Distributed Leadership as a Post Heroic Leadership A Study on Educational Organizations

Annual Meeting of American Educational Research Association, Chicago, United States Of America, 14 - 16 April 2015

Organizational Hypocrisy in Educational Organizations: Do Talk and Decisions Lead to Inconsistent Actions in Schools?

European Conference on Educational Research 2014 Annual Meeting, Porto, Portugal, 1 - 05 September 2014

The Relationship Between Organizational Climate and Organizational Commitment of Teachers

European Conference on Educational Research 2012 Meeting, Cadiz, Spain, 17 - 21 September 2012

A Study on Teachers’ Perception About Organizational Socialization

European Conference on Educational Research 2012 Annual Meeting, Cadiz, Spain, 17 - 21 September 2012

Öğretmenlerin Kültürel Uyum Süreçleri ve Kültür Okuryazarlıkları Üzerine Nitel Bir Araştırma

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi • 12-14 Eylül 2012 • İstanbul, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012

Türk Eğitim Sistemini Dönüştüren Lider: Hasan Ali Yücel

7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya, Turkey, 24 - 25 May 2012

Eğitimin Roman Halleri: İzmir Tepecik’te Bir Okul

7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Malatya, Turkey, 24 - 25 May 2012

Qualitative Analysis of Organizational Change Process in Elementary Public Schools

International Society for Educational Planning 41st Annual Conference, 13 - 16 October 2011

İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hesap Verebilirliğe İlişkin Algıları

20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011

Books & Book Chapters

Yirmi Birinci Yüzyılda Okul Liderliği

in: Liderlik: Kuram, Araştırma ve Uygulama, Kürşad Yılmaz, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.857-875, 2020

Workforce, Higher education policies and development in Turkey

in: Economic Growth and Demographic Transition in Third World Nations: A Chaos and Complexity Theory Perspective, Erçetin, Şefika Şule; Ray, Nilanjan; Sen, Saurabh, Editor, Apple Academic Press/Taylor & Francis, Florida, pp.397-423, 2020

Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Politikaları

in: Türkiye’de Yükseköğretim Alanı Kapsamı ve Uygulamaları, Ahmet AYPAY, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.45-95, 2015