Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kadın Akademisyenlerin Beslenme Alışkanlıkları ve Günlük Sıvı Tüketim DüzeylerininBelirlenmesi

I. Uluslararası Kadın Araştırmaları SempozyumuEskişehir, 13-14 Ekim 2017, Eskişehir, Turkey, 13 - 14 October 2017